ԶՈՂՈՐՄՈՒԹԵԱՆ ՔՈ ԶԴՈՒՌՆ «ԴԿ»

ԶՈՂՈՐՄՈՒԹԵԱՆ ՔՈ ԶԴՈՒՌՆ «ԴԿ»

Զողորմութեան քո զդուռըն բաց մեզ, Տեր,

և արժանի արա ըզ մեզ լուսեղեն հարկաց քոց ընդ սուրբըս քո:

Ի պատրաստեալ քո յօթեվանըս սըրբոց քոց ընկալ և ըզմեզ փըրկիչ

յորդեգրութիուն ի դըպրութեան կենաց:

Ի նըստիլ քո յատենի դատավոր ահեղ խնաեա յարարածըս քո.

բարեխոսութեամբ և աղօթիք աուրբ ճըգնավորաց:

6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s