Ուսումնական ժամերգություն սուրբ Երրորդություն եկեղեցում

Օր՝ դեկտեմբերի 2

Ժամ՝ 09:00-09:15

Վայր՝ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի

Պատասխանատու՝ Արևելյան դպրոց

Խմբավար` Մարինե Ոսկանյան

Մասնակիցներ՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դասավանդողներ, սովորողներ, ծնողներ, հյուրեր

Լուսաբանումը՝ անհատական ֆոտո-վիդեո տեսախցիկներով

Ծրագիր`

 • Տերունական աղոթք

Հայ՛ր մեր,

որ յերկինս ես,

սուրբ եղիցի անուն  Քո, 

եկեսցէ արքայութիւն Քո, 

եղիցին կամք Քո 

որպէս յերկինս եւ յերկրի:

Զհաց մեր հանապազորդ 

տո՛ւր մեզ այսօր. 

եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, 

որպէս եւ մեք թողումք 

մերոց պարտապանաց:

Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 

այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, 

զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն 

եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

 • Կոմիտաս՝ «Մանուկների հայր մեր»

Հա՛յր մեր, Տո՛ւր մեզ, տո՛ւր քո շնորհ,
Լիուլի, ամեն օր.

Հա՛յր մեր.
Կյանք տուր մեր հայրիկին,
Կյա՛նք տուր մեր մայրիկին, Հա՛յր մեր,
Մեզ պահե քո աջով,
Մեզ օրհնե՛ Սուրբ Խաչով,
Հա՛յր մեր,
Դու պահապան մեր …

 • Ն. Շնորհալի՝ Առավոտ լուսոյ

Առաւօտ լուսոյ,
Արեգակն արդար,
Առ իս լոյս ծագեա:

Բըղխումն ի Հօրէ,
Բըղխեա ի հոգւոյս,
Բան քեզ ի հաճոյս:

Գանձդ ողորմութեան,
Գանձիդ ծածկելո
Գըտող զիս արա:

Դուռն ողորմութեան,
Դաւանողիս բաց,
Դասեցո վերնոցն:

Երրեակ միութիւն,
Եղելոց խնամող,
Եւ ինձ ողորմեա:

 • Հոգևոր ընթերցում՝ Մ. Մաշտոց Շարական

Խաղաղության առավոտ ծագեցրու մեզ վրա,
Մարդասեր
Եվ պահպանիր:

Փրկիչ,
Քո իմանալի լույսովդ
Լուսավորիր մեր հոգին
Եվ պահպանիր:

Եվ ամեն մի վտանգի դեմ ամրացրու մեզ
Քո սուրբ աջ հովանու տակ
Եվ պահպանիր:

 • Մարմին Տէրունական — Արևելք երգչախումբ

Մարմին Տէրունական եւ արիւն փրկչական կայ առաջի. երկնային զօրութիւնք յաներեւոյթս երգեն եւ ասեն անհանգիստ բարբառով. Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց:

 • Հատվածներ Սուրբ Պատարագից

Սուրբ Աստված

Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,
որ եկիր և գալոցդ ես, ողորմեա մեզ:

Հիշեա Տեր

Յիշեա Տէր եւ ողորմեա,  Տէր ողորմեա, քեզ Տեառնըդ  յանձն եղիցուք.
Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա:

Համենայնի — Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր.

Օրհնեմք զքեզ, գովեմք զքեզ,

Գոհանամք զքէն, աղաչեմք զքեզ,

Տէր Աստուած մեր:

 • Դպրաց դաս — Լիլիթ Առաքելյան
 • ՔՐԻՍՏՈՍ Ի ՄԷՋ

Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնվեցավ,
Որ Էնն Աստված աստ բազմեցավ.
Խաղաղության ձայն հնչեցավ,
Սուրբ ողջյունի հրաման տվավ,
Եկեղեցիս մի անձն եղեվ,
Համբյուրս յօդ լըրման տվավ,
Թշնամությունըն հեռացավ,
Սերն յընդհանուր ըսփռեցավ.
Արդ պաշտոնեայք բարձրյալ ըզ ձայն,
Տուք օրհնություն ի մի բերան,
Միասնական Աստվածությանն,
Որում սերովբեքն են րբազան :

 • Կոմիտաս՝ Հայրապետական մաղթերգ

Ամէն Հայի
Ամեն հայի սրտից բխած,
Լսիր այս ձայն, ով Աստված.
Երկար կյանք տուր Հայրապետին,
Երկար օրեր Հայոց Հոր.
Տեր, անսասան պահիր դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։

Ուսումնական ժամերգություն մայիսի 13, 2022թ.

Օր՝ Մայիսի 13

Ժամ՝ 09:00-09:15

Վայր՝ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի

Պատասխանատու՝ Արևելյան դպրոց

Խմբավար` Մարինե Ոսկանյան

Մասնակիցներ՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դասավանդողներ, սովորողներ, ծնողներ, հյուրեր

Լուսաբանումը՝ անհատական ֆոտո-վիդեո տեսախցիկներով

Ծրագիր`

 • Տերունական աղոթք

Հայ՛ր մեր,

որ յերկինս ես,

սուրբ եղիցի անուն  Քո, 

եկեսցէ արքայութիւն Քո, 

եղիցին կամք Քո 

որպէս յերկինս եւ յերկրի:

Զհաց մեր հանապազորդ 

տո՛ւր մեզ այսօր. 

եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, 

որպէս եւ մեք թողումք 

մերոց պարտապանաց:

Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 

այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, 

զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն 

եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

 • Կոմիտաս՝ «Մանուկների հայր մեր»

Հա՛յր մեր, Տո՛ւր մեզ, տո՛ւր քո շնորհ,
Լիուլի, ամեն օր.

Հա՛յր մեր.
Կյանք տուր մեր հայրիկին,
Կյա՛նք տուր մեր մայրիկին, Հա՛յր մեր,
Մեզ պահե քո աջով,
Մեզ օրհնե՛ Սուրբ Խաչով,
Հա՛յր մեր,
Դու պահապան մեր …

Կոմիտաս՝ Հայր մեր — Արևելք երգչախումբ

Հայ՛ր մեր, որ յերկինս,

սուրբ եղիցի անուն  Քո, 

եկեսցէ արքայութիւն Քո, 

եղիցին կամք Քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի:

Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր. 

եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 

մերոց պարտապանաց:

Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 

այլ փրկեա՛ ի չարէ: 

Ն. Շնորհալի՝ Առավոտ լուսոյ

Առաւօտ լուսոյ,
Արեգակն արդար,
Առ իս լոյս ծագեա:

Բըղխումն ի Հօրէ,
Բըղխեա ի հոգւոյս,
Բան քեզ ի հաճոյս:

Գանձդ ողորմութեան,
Գանձիդ ծածկելո
Գըտող զիս արա:

Դուռն ողորմութեան,
Դաւանողիս բաց,
Դասեցո վերնոցն:

Երրեակ միութիւն,
Եղելոց խնամող,
Եւ ինձ ողորմեա:

 • Հոգևոր ընթերցում՝ Ն․ Շնորհալի՝ Առավոտ Լուսոյ Զ, Է, Ը, Թ

Զարթիր, Տէր, յօգնել,
զարթո ըզթմրեալս,
զուարթնոց նմանիլ:

Էդ հայր անսկիզբն,
էակից որդի,
է միշտ սուրբ հոգի:

Ընկալ զիս գթած,
ընկալ ողորմած,
ընկալ մարդասէր:

Թագաւոր փառաց,
թողութեանց տւող,
թող ինձ ըզհանցանս:

 • Մարմին Տէրունական — Արևելք երգչախումբ

Մարմին Տէրունական եւ արիւն փրկչական կայ առաջի. երկնային զօրութիւնք յաներեւոյթս երգեն եւ ասեն անհանգիստ բարբառով. Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց:

 • Հատվածներ Սուրբ Պատարագից

Սուրբ Աստված

Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,
որ եկիր և գալոցդ ես, ողորմեա մեզ:

Հիշեա Տեր

Յիշեա Տէր եւ ողորմեա,  Տէր ողորմեա, քեզ Տեառնըդ  յանձն եղիցուք.
Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա:

Համենայնի — Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր.

Օրհնեմք զքեզ, գովեմք զքեզ,

Գոհանամք զքէն, աղաչեմք զքեզ,

Տէր Աստուած մեր:

Հոգևոր ընթերցում՝ Ղուկաս ԺԱ 9-10

Խնդրեցէ՛ք՝ եւ տացի ձեզ,
հայցեցէ´ք՝ եւ գտջիք,
բախեցէ´ք՛ եւ բացցի ձեզ։
Զի ամենայն որ խնդրէ՝ առնու,
եւ որ հայցէ` գտանէ,
եւ որ բախէ` բացցի նմա։ 

 • Դպրաց դաս ՝ մեն․ Մարինե Ոսկանյան, երգեհոն՝ Լիլիթ Առաքելյան — Զ. Եպիսկոպոս Վարանիմ ի մեղաց
 • ՔՐԻՍՏՈՍ Ի ՄԷՋ

Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնվեցավ,
Որ Էնն Աստված աստ բազմեցավ.
Խաղաղության ձայն հնչեցավ,
Սուրբ ողջյունի հրաման տվավ,
Եկեղեցիս մի անձն եղեվ,
Համբյուրս յօդ լըրման տվավ,
Թշնամությունըն հեռացավ,
Սերն յընդհանուր ըսփռեցավ.
Արդ պաշտոնեայք բարձրյալ ըզ ձայն,
Տուք օրհնություն ի մի բերան,
Միասնական Աստվածությանն,
Որում սերովբեքն են րբազան :

 • Կոմիտաս՝ Հայրապետական մաղթերգ

Ամէն Հայի
Ամեն հայի սրտից բխած,
Լսիր այս ձայն, ով Աստված.
Երկար կյանք տուր Հայրապետին,
Երկար օրեր Հայոց Հոր.
Տեր, անսասան պահիր դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։

Մանկավարժական գարնանային ճամբար. Ուսումնական ժամերգություն 

Մանկավարժական գարնանային ճամբարի վերջին օրը՝ մարտի 25-ին, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի մի խումբ դասավանդողներ և սովորողներ օրը սկսեցին Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում «Ուսումնական ժամերգությամբ»: Ժամերգությանը միասնական կատարումներից բացի, առանձին կատարումներով հանդես եկան «Ակներ» պատանեկան համույթի սովորողները, «Սեբաստացիներ» վոկալ համույթը, երաժշտության դասավանդող Սեդա Թևանյանը: Կատարումներին նվագակցությամբ աջակցեց՝ Լիլիթ Առաքելյանը: Ժամերգությամ համակարգողները՝ կրթահամալիրի երաժիշտներն էին:

Տեսաֆիլմը՝ Մարինե Ոսկանյանի

Ուսումնական ժամերգություն.փետրվարի 25,2022թ․

Օր՝ Փետրվարի 25

Ժամ՝ 09:00-09:15

Վայր՝ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի

Պատասխանատու՝ Արևելյան դպրոց

Խմբավարներ` Մարինե Ոսկանյան, Մարինե Մկրտչյան

Մասնակիցներ՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դասավանդողներ, սովորողներ, ծնողներ, հյուրեր

Լուսաբանումը՝ անհատական ֆոտո-վիդեո տեսախցիկներով

Ծրագիր`

 • Տերունական աղոթք

Հայ՛ր մեր,

որ յերկինս ես,

սուրբ եղիցի անուն  Քո, 

եկեսցէ արքայութիւն Քո, 

եղիցին կամք Քո 

որպէս յերկինս եւ յերկրի:

Զհաց մեր հանապազորդ 

տո՛ւր մեզ այսօր. 

եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, 

որպէս եւ մեք թողումք 

մերոց պարտապանաց:

Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 

այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, 

զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն 

եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

 • Կոմիտաս՝ «Մանուկների հայր մեր»

Հա՛յր մեր, Տո՛ւր մեզ, տո՛ւր քո շնորհ,
Լիուլի, ամեն օր.

Հա՛յր մեր.
Կյանք տուր մեր հայրիկին,
Կյա՛նք տուր մեր մայրիկին, Հա՛յր մեր,
Մեզ պահե քո աջով,
Մեզ օրհնե՛ Սուրբ Խաչով,
Հա՛յր մեր,
Դու պահապան մեր …

Կոմիտաս՝ Տէրունական աղոթք, կատարումը՝ Արևելյան դպրոցի

 • Ն. Շնորհալի՝ Առավոտ լուսոյ

Առաւօտ լուսոյ,
Արեգակն արդար,
Առ իս լոյս ծագեա:

Բըղխումն ի Հօրէ,
Բըղխեա ի հոգւոյս,
Բան քեզ ի հաճոյս:

Գանձդ ողորմութեան,
Գանձիդ ծածկելո
Գըտող զիս արա:

Դուռն ողորմութեան,
Դաւանողիս բաց,
Դասեցո վերնոցն:

Երրեակ միութիւն,
Եղելոց խնամող,
Եւ ինձ ողորմեա:

 • Հոգևոր ընթերցում՝ Ն․ Շնորհալի՝ Առավոտ Լուսոյ Զ, Է, Ը, Թ

Զարթիր, Տէր, յօգնել,
զարթո ըզթմրեալս,
զուարթնոց նմանիլ:

Էդ հայր անսկիզբն,
էակից որդի,
է միշտ սուրբ հոգի:

Ընկալ զիս գթած,
ընկալ ողորմած,
ընկալ մարդասէր:

Թագաւոր փառաց,
թողութեանց տւող,
թող ինձ ըզհանցանս:

 • Դպրաց դաս ՝ մեն․ Մարինե Ոսկանյան, երգեհոն՝ Լիլիթ Առաքելյան

Կոմիտաս՝ Սիրտ իմ Սասանի

 • Հատվածներ Սուրբ Պատարագից

Սուրբ Աստված

Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,
որ եկիր և գալոցդ ես, ողորմեա մեզ:

Հիշեա Տեր

Յիշեա Տէր եւ ողորմեա,  Տէր ողորմեա, քեզ Տեառնըդ  յանձն եղիցուք.
Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա:

Համենայնի — Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր.

Օրհնեմք զքեզ, գովեմք զքեզ,

Գոհանամք զքէն, աղաչեմք զքեզ,

Տէր Աստուած մեր:

 • Մարմին Տէրունական

Մարմին Տէրունական եւ արիւն փրկչական կայ առաջի. երկնային զօրութիւնք յաներեւոյթս երգեն եւ ասեն անհանգիստ բարբառով. Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց:

 • ՔՐԻՍՏՈՍ Ի ՄԷՋ

Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնվեցավ,
Որ Էնն Աստված աստ բազմեցավ.
Խաղաղության ձայն հնչեցավ,
Սուրբ ողջյունի հրաման տվավ,
Եկեղեցիս մի անձն եղեվ,
Համբյուրս յօդ լըրման տվավ,
Թշնամությունըն հեռացավ,
Սերն յընդհանուր ըսփռեցավ.
Արդ պաշտոնեայք բարձրյալ ըզ ձայն,
Տուք օրհնություն ի մի բերան,
Միասնական Աստվածությանն,
Որում սերովբեքն են րբազան :

 • Կոմիտաս՝ Հայրապետական մաղթերգ

Ամէն Հայի
Ամեն հայի սրտից բխած,
Լսիր այս ձայն, ով Աստված.
Երկար կյանք տուր Հայրապետին,
Երկար օրեր Հայոց Հոր.
Տեր, անսասան պահիր դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։

Ուսումնական պատարագ-համերգ նախագծի ամփոփում

Հունվարի 19-ին «Սուրբ Պատարագի շարականների համերգային կատարում» ծրագրով տեղի ունեցավ նախագծի համերգ-ամփոփումը:

Շողակաթ TV-ի արձագանքը 9.48 րոպեից

Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու ֆեյսբուքյան անդրադարձը

Պատարագի երգեցողություն «Սեբաստացի» կրթահամալիրում

Ժամերգության համերգի մասնակիցների ցուցակ

Մարմարյա սրահ 15։15

Խմբավար՝ Մարինե Ոսկանյան

1․ Նատալի Զաքարյան

2․ Մարի Բեգլարյան

3․ Անահիտ Ստեփանյան

4․ Մերի Իսկանդարյան

5․ Էլինա Հովսեփյան

6․ Վիկտորյա Մինասյան

7․ Արեգ Ավագյան

8․ Մանե Օհանջանյան

9․ Իռեն Գալստյան

10․ Սոնա Գալստյան

11․ Միշել Սահակյան

12․ Աննա Արմենակյան

13․ Նարինե Նիկողոսյան

14. Անգելինա Գևորգյան

15. Ժասմիկ Պետրոսյան

16. Իվետա Ավետիսյան

17. Ալիսա Արշակյան

18. Արեն Աբրահամյան

19. Ինա Արզումանյան

20. Լուիզա Գևորգյան

21. Եվա Դուզդաբանյան

22. Նատալի Հարությունյան

23. Էլինա Բալոյան

Պատարագի միասնական ընթերցումներ

Հրեշտակային կարգաւորութեամբ լցեր, Աստւած, զքո սուրբ զԵկեղեցի։ Հազարքհազարաց հրեշտակապետք կան առաջի քոյ. եւ բիւրք բիւրոց հրեշտակք պաշտեն զքեզ, Տէր. եւ ի մարդկանէ հաճեցար ընդունիլզօրհնութիւն ձայնիւ խորհրդականաւ. սուրբ, սուրբ, սուրբ, տէր զօրութեանց։

Սուրբ-Սուրբ. Միասնական ընթերցում

Սուրբ սուրբ սուրբ Տէր զօրութեանց։ Լի եներկինք եւ երկիր փառօք քո։ Օրհնութիւն իբարձունս։ Օրհնեալդ որ եկիր եւ գալոցդ եսանուամբ Տեառն։ Ովսաննա ի բարձունս։

Միասնական ընթերցում

Միայն սուրբ։ Միայն Տէր։ Յիսուս Քրիստոս իփառս Աստուծոյ Հօր։ Ամէն

Միասնական ընթերցում

Օրհնեցէք զՏէր յերկինս. Ալէլուիա։

Օրհնեցէք զնա ի բարձունս. Ալէլուիա։

Օրհնեցէք զնա ամենայն հրեշտակք նորա. Ալէլուիա։

Օրհնեցէք զնա ամենայն զօրութիւնք նորա. Ալէլուիա։

Ընթերցումներ Պատարագից

Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրնամենակալ, յԱրարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից:

Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ միածին, այսինքնյէութենէ Հօր:Աստուած յԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ո՛չ արարած: Նոյն Ինքն ի բնութենէՀօր, Որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայերկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք:

Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյփրկութեան իջեալ յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս իՄարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն Սրբով: Որովէառ զմարմին, զհոգի եւ զմիտ, եւ զամենայն որինչ է ի մարդ, ճշմարտապէս եւ ո՛չ կարծեօք:

Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուրյարուցեալ. ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն՝նստաւ ընդ աջմէ Հօր: Գալոց է նովինմարմնովն եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիսեւ զմեռեալս, Որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյվախճան։

Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին, յանեղն եւ իկատարեալն, որ խօսեցաւ յօրէնս եւ իմարգարէս եւ յաւետարանս։ Որ էջն իՅորդանան, քարոզեաց յառաքեալն եւբնակեցաւ ի սուրբսն։

Հաւատամք եւ ի մի միայն Ընդհանրական եւԱռաքելական Սուրբ Եկեղեցի։

Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, իքաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց:

Ւ յարութիւն մեռելոց, ի դատաստաննյաւիտենից հոգւոց եւ

մարմնոց, յարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսնյաւիտենականս:

 

Պահպանիչ եւ յոյս հաւատացելոց, ՔրիստոսԱստուած մեր, պահեա եւ պահպանեահամայն Քո ժողովրդին ընդ հովանեաւ Սուրբ եւպատուական խաչիւդ քով ի խաղաղութեան. Փրկեա՛ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն, արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՔեզընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւյաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն: