Ուսումնական երկրորդ շրջանի նախագծեր, աշխատաժամանակ Հունվարի 9-13-ը

Հունվարյան նախագծեր

Աշխատաժամանակ

Հունվարի 9, Երկուշաբթի


09:00-09:20՝ Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
09:20-12:35՝ նախագծային գործունեությունը ճամբարային ջոկատներում

Ազգագրության փառատոնի շրջանակում

 1. Պարերգերի ուսուցում — Սյուզի Մարգարյան
 2. Պարերի ուսուցում — Լաերտ Գրիգորյան
 3. Ծեսը ուսումնական գործընթացւ արդյունավետ միջոց
 4. Դասարանական երգչախմբեր

12:35-12:00՝ Ընդմիջում
13:00-13:30՝ նախագծային գործունեությունը ճամբարային ջոկատներում
14:30-15:45` Հ. Թոփիկյանի ուսուցչական երգչախմբի պարապմունք

Հունվարի 10, Երեքշաբթի

09:00-09:20՝ Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
09:20-12:35՝ նախագծային գործունեությունը ճամբարային ջոկատներում

Ազգագրության փառատոնի շրջանակում

 1. Պարերգերի ուսուցում — Սյուզի Մարգարյան
 2. Պարերի ուսուցում — Լաերտ Գրիգորյան
 3. Ծեսը ուսումնական գործընթացւ արդյունավետ միջոց
 4. Դասարանական երգչախմբեր

12:35-12:00՝ Ընդմիջում
13:00-13:30՝ նախագծային գործունեությունը ճամբարային ջոկատներում
14:30-15:45` Վոկալ համույթի պարապմունք

Հունվարի 11, Չորեքշաբթի

09:00-09:20՝ Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
09:20-12:35՝ նախագծային գործունեությունը ճամբարային ջոկատներում

Ազգագրության փառատոնի շրջանակում

 1. Պարերգերի ուսուցում — Սյուզի Մարգարյան
 2. Պարերի ուսուցում — Լաերտ Գրիգորյան
 3. Ծեսը ուսումնական գործընթացւ արդյունավետ միջոց,
 4. Դասարանական երգչախմբեր

12:35-12:00՝ Ընդմիջում
13:00-13:30՝ նախագծային գործունեությունը ճամբարային ջոկատներում
14:30-15:15` Վոկալ համույթի պարապմունք

15:15-16:30 Սեմինար պարապմունք

Հունվարի 12, Հինգշաբթի

09:00-09:20՝ Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
09:20-12:35՝ նախագծային գործունեությունը ճամբարային ջոկատներում

Ազգագրության փառատոնի շրջանակում

 1. Պարերգերի ուսուցում — Սյուզի Մարգարյան
 2. Պարերի ուսուցում — Լաերտ Գրիգորյան
 3. Ծեսը ուսումնական գործընթացւ արդյունավետ միջոց,
 4. Դասարանական երգչախմբեր

12:35-12:00՝ Ընդմիջում
13:00-13:30՝ նախագծային գործունեությունը ճամբարային ջոկատներում

14:30-15:45` Հ. Թոփիկյանի ուսուցչական երգչախմբի պարապմունք

Հունվարի 13, ուրբաթ

09:00-09:20՝ Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
09:20-12:35՝ նախագծային գործունեությունը ճամբարային ջոկատներում

Ազգագրության փառատոնի շրջանակում

 1. Պարերգերի ուսուցում — Սյուզի Մարգարյան
 2. Պարերի ուսուցում — Լաերտ Գրիգորյան
 3. Ծեսը ուսումնական գործընթացւ արդյունավետ միջոց,
 4. Դասարանական երգչախմբեր

12:35-12:00՝ Ընդմիջում
13:00-13:30՝ նախագծային գործունեությունը ճամբարային ջոկատներում
15.15- Ուրբաթ-համերգ՝ «Սուրբ Ծննդյան խորհրդով…..»

Դասարանական երգչախմբեր նախագիծ

Նախագիծ

«Դասարանական երգչախումբ»

Նպատակ

 • խմբային երգեցողության կարողության ձևավորում,
 • դասարանի, խմբի, կուրսի բոլոր սովորողների, սաների, ուսանողների ներառում:

Խնդիր

 • դասարանական երգչախմբի ստեղծում,
 • երգացանկի ընտրություն:

Աշխատանքի ծավալը և ժամանակացույցը

Նախագիծն իրականացվում է ուսումնական տարվա ընթացքում, կատարումները ներկայացվում են՝ որպես ուսումնական գործընթացի արդյունք:

Մասնակիցներիսովորողների տարիքային խումբը

1-5-րդ դասարանների սովորողներ

Խմբավար՝ դասվարներ

Դասարանական երգչախմբի համար ընտրել տվյալ տարիքին համապատասխան երգ, ուսուցանել: Ներառել բոլորին, երաժշտական ունակության առկայությունը կամ բացակայությունը չի կարող հանդիսանալ պատճառ՝ սանին, սովորողին, ուսանողին չներառելու խմբային աշխատանքի մեջ: Նպատակը՝ բոլորի ներառումն է խմբային երգեցողության մեջ: Աշխատել ինտոնացիոն մաքուր, անսամբլային երգեցողության վրա: Պարերգը կատարել համապատասխան պարային քայլով կամ պարով, խաղերգը՝ խաղով, կարելի է կատարել երգի շարժումային ձևավորում: Որոշել երգչախմբի միասնական հագուստը, որոշ էլեմենտներ՝ տեսքի ամբողջական ներկայացման համար:

Արդյունք

Սաները, սովորողները լիարժեք յուրացնում են նյութը, հասկանում են խմբավարի ձեռքի շարժումները, կարողանում են միասին կատարել երաժշտական ստեղծագործությունը, երգի հետ կապված պարային, այլ շարժումներ:

Սանը, սովորողը, ուսանողը  

կարող է

երգել միասին՝ խմբի, երգչախմբի հետ,

գիտի

ինչ երաժշտական կառույց է երգչախումբը, ով է խմբավարը, ինչ շարժումներով է ղեկավարում երգչախմբին:

Անոտացիա

Երաժշտության գործունեության ձևերից է երգը, որի ուսուցումը կատարվում է բոլորի հետ: Դասարանական երգչախմբերի ստեղծումը ծրագրային կարևոր աշխատանք է: Ինչպես մյուս առարկաների այնպես էլ՝ երաժշտության դեպքում գործընթացին մասնակցում են բոլորը: Չի կարելի ներառել միայն ունակներին՝ նպատակ ունենալով ցուցադրել մաքուր երգեցողություն: Երգը պետք է երգի ամբողջ խումբը, դասարանը, կուրսը: Երաժշտական ունակության զարգացման համար կան մանկական, պատանեկան երգչախմբեր, որտեղ յուրաքանչյուրը կարող է ստանալ համապատասխան վոկալ կրթություն:

Պարերի ուսուցում 3-5-րդ դասարաններում

Համագործակցություն Լաերտ Գրիգորյանի հետ

Նպատակ

 • ազգային մշակույթի յուրացում
 • երաժշտական ճաշակի ձևավորում

Խնդիրներ

 •  պարերգերի ուսուցում, կատարում,
 • շարժումի և պարի համադրում, յուրացում
 • երգի և պարի բեմադրություն,կատարում
 • պարերգերի  տեսագրում, համերգ:

Ընթացք

 • պարերը ուսուցանել, 3- 5-րդ դասարաններում,  ուսուցչական, ծնողական համայնքներին
 • համացանցից ուսումնասիրել, ծանոթանալ պարերգերին բնորոշ պարային շարժումներին
 •  տեսագրել պարերգերի կատարումներ, տեղադրել ինչպես բլոգում, այնպես էլ ենթակայքերում
 • պատրաստել համերգային հագուստներ, ազգային երգին և պարին բնորոշ աքսեսուարներ

Արդյունքում սովորողը

 • կիմանա  պարերգերը,
 • կկարողանա պարել և երգել
 • կլինի ազգային  մշակույթը կրող, փոխանցող:

Նախագիծ. Ծեսը՝ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետ միջոց

Նախագծի հեղինակ՝ Մարինե Մկրտչյան

Նախագիծ

Ծեսը՝ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետ միջոց

Նպատակ

 • ազգային մշակույթի յուրացում
 • երաժշտական ճաշակի զարգացում

Խնդիրներ

 • ուսումնասիրել ծիսական միջավայրը,
 • յուրացնել ազգային, ծիսական երաժշտական նյութը,
 • ուսումնական գործընթացը կազմակերպել դրսում՝ ջրի (լողավազանի, գետի, լճի) մոտ, այգում, դաշտում, սարերում, ճամփորդության ընթացքում և այլ բնական միջավայրում:

Արդյունք

Ուսումնական փաթեթներ՝ տեսագրությունների, ձայնագրությունների միջոցով:

Աշխատանքի կազմակերպման ձևը

Անհատական և խմբային:

Advertisementsabout:blankREPORT THIS AD

Մասնակիցների կազմը

Նախակրթարանից մինչև Ավագ դպրոց, Քոլեջ:

Ընթացքը

Ուսուցանել երաժշտական նյութը՝ երգեր, պարեր, պարերգեր: Ծեսի   նախապատրաստական գործընթացին ինտեգրել մայրենի լեզվի, ձեռարվեստի դասավանդողներին՝ սովորողների հետ համապատասխան նյութեր յուրացնելու, ծիսական պարագաներ պատրաստելու համար: Եթե ծիսական պարագան պատրաստվում է ծեսի իրականացման ընթացքում, պատրաստել բնության գրկում՝ երգերի, պարերի, պարերգերի, հետաքրքիր պատմությունների, զրույցների  ուղեկցությամբ: Յուրացնելով ծեսը՝ չկրկնել նկարագրածով, ստեղծագործել, նոր կերպարներ, գործողություններ, պարագաներ ստեղծել: Գործողությունները և նոր պարագաները, կերպարները պետք է ստեղծեն մասնակիցները, պատճառաբանեն, հիմնավորեն, արդարացնեն փոփոխությունը, ինչից ելնելով է այն կատարվում, որքանով է բնական, հետաքրքիր, ժամանակակից: Կարելի է փորձել նորությունը, չվախենալ փոփոխությունից: Ստեղծականությունը պետք է լինի անընդհատ, ամբողջ ծեսի ընթացքում:

Արդյունքների ծավալը և ժամանակացույցը

Աշխատանքը անընդհատ է և շարունակական: Փուլ առ փուլ կներկայացվեն ստացված արդյունքները:

Ուսումնական, ծիսական փաթեթներ

Պարերգերի ուսուցում 4-5-րդ դասարաններում

Նպատակ

 • ազգային մշակույթի յուրացում
 • երաժշտական ճաշակի ձևավորում

Խնդիրներ

 •  պարերգերի ուսուցում, կատարում,
 • շարժումի և պարի համադրում, յուրացում
 • երգի և պարի բեմադրություն,կատարում
 • պարերգերի  տեսագրում, համերգ:

Ընթացք

 • պարերգերը ուսուցանել, 1- 5-րդ դասարաններում,  ուսուցչական, ծնողական համայնքներին
 • համացանցից ուսումնասիրել, ծանոթանալ պարերգերին բնորոշ պարային շարժումներին
 •  տեսագրել պարերգերի կատարումներ, տեղադրել ինչպես բլոգում, այնպես էլ ենթակայքերում
 • պատրաստել համերգային հագուստներ, ազգային երգին և պարին բնորոշ աքսեսուարներ

Արդյունքում սովորողը

 • կիմանա  պարերգերը,
 • կկարողանա պարել և երգել
 • կլինի ազգային  մշակույթը կրող, փոխանցող:

Հունվար ամսվա նախագծեր

Հունվար ամսվա նախագծեր. երկրորդ ուսումնական շրջան

Ձմեռային ազգագրական փառատոն

Երաժշտության մասնագիտական խմբի աշխատանքներ

Ձմեռային ազգագրական փառատոն 2023 նախագծով՝

 1. Պարատուն նախագիծ՝

2. Պարերգերի ուսուցում՝

Համագործակցություն Սյուզի Մարգարյանի հետ 3-5-րդ դասարաններում

3. Ծեսը` ուսումնական գործընթացի արդյունավետ միջոց: Տեառնընդառաջի և Բարեկենդանի երգերի ուսուցում 3-5րդ դասարաններում

4. Դասարանական երգչախմբեր նախագիծ

5. Նախագիծ Ուսումնական ժամերգություններ

6. Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքների համակարգում

7. Ուրբաթ համերգների մասնակցություն

Ձայներ, գույներ, ղողանջներ, ազդեցություններ… 3-րդ դասարանների ամանորյա տոնախմբություն

Վայրը` Արևելյան դպրոցի նախասրահ

Օրը` Դեկտեմբերի 22-ին

Ժամը` 11:00

Մասնակիցներ` 3-րդ դասարանների սովորողներ, ծնողներ, դասվանդողներ, հյուրեր

Դասվարներ` Հասմիկ Ղազարյան, Արմինե Մնացականյան, Անահիտ Ավագյան, Լիլիթ Սահակյան, Մերի Գրիգորյան

Ծրագրում`

Ամեն տարի (Ավետիս)

Dona nobis pacem

Ընթերցում — Ձյունը

Ռ. Հախվերդյան — Ձյուն

Silent night

Deck the Hall

Անգլերեն ընթերցում

Ռ. Ամիրխանյան — Դինգ դոնգ

Ding Dong Merrily on High

Белые, белые в декабре

Новый год

Ռուսերեն ընթերցում

Jingle Bells

We wish you a Merry Christmas

Ռ. Ամիրխանյան — Եղևնի

Պարա-պարա

Պատրաստել ենք նոր տարվա հանդես

Ձայներ, գույներ, ղողանջներ, ազդեցություններ… Ավետիսներ… Christmas…

Օրը՝ Դեկտեմբերի 19

Ժամը՝ 12:00

Վայրը՝ Արևելյան դպրոցի սրահ

Մասնակիցներ՝ Արևելյան դպրոցի 4-5-րդ դասարանների սովորողներ, դասավանդողներ, ծնողներ, հյուրեր

Ծրագրում՝

 1. Ազգային ավետիս — միասնական կատարում
 2. Ընթերցում
 3. Այսօրն տոն է — 5-րդ դասարաններ
 4. Ամեն տարի (Ավետիս) — 4-րդ դասարաններ
 5. Ընթերցում
 6. Dona nobis pacem — միասնական կատարում
 7. Ռ. Հախվերդյան — Ձյուն
 8. Silent night
 9. Deck the Hall
 10. Ռ. Ամիրխանյան — Դինգ դոնգ
 11. Ding Dong Merrily on High
 12. Santa claus is coming to town
 13. Jingle Bells
 14. Ա. Գրիգորյան — Նոր տարի
 15. We wish you a Merry Christmas

Սեբաստացու օրեր. Ներսես Շնորհալի

Ներսես Շնորհալու շարականները՝ Սեբաստացու օրերին
Համագործակցային նախագիծ

Նոյեմբերի 30.15.15 «Սեբաստիա» համերգասրահ
Համերգ-հանդիպում հարավարևմտյան ֆիլհարմոնիկում

Իրականացումը՝ ըստ «Հոգևոր Հայաստան» նախագծի
Պատասխանատուներ՝ երաժշտության դասավանդողներ, ստեղծագործական խմբեր, Դպրաց դաս, մայրենիի դասավանդողներ
Երգեհոնային նվագակցությունը՝ Լիլիթ Առաքելյանի

2021 թ.նոյեմբերի 23-ին, Փարիզում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի 41-րդ նստաշրջանի ժամանակ, Ս. Ներսես Շնորհալի հայրապետի մահվան 850-րդ տարելիցը ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Հռչակավոր մարդկանց և կարևոր իրադարձությունների հոբելյանների օրացույցում՝ 2022-2023 թթ. երկամյակի համար։

Հայաստանում այս տարի մեկնարկելու է Ներսես Շնորհալուն նվիրված միջոցառումների շարք, որը շարունակվելու է 2023-ի ընթացքում՝ ընդգրկելով Եվրոպան և աշխարհի տարբեր երկրներ: Աշնանը Մատենադարանում նախատեսված է միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Ներսես Շնորհալուն: Իսկ «Մատենագիրք հայոց» մատենաշարի 21-րդ և 22-րդ հատորները ներառելու են Շնորհալու ինչպես չափածո, այնպես էլ արձակ գործերը՝ ամբողջացնելով կաթողիկոսի հսկայական ժառանգությունը:

Եվ, քանի որ կրթահամալիրում հաջողությամբ իրականացվում են հոգևոր-մշակութային տարատեսակ նախագծեր՝ միանգամայն հնարավոր և իրատեսական է համակրթահամալիրյան մի այսպիսի նախագծի իրականացումը:
Նախագիծը ՝ Նունե Մովսիսյանի բլոգում:

Նախագծի երաժշտության բաղկացուցիչը՝ շարականների, հոգևոր երգերի ուսուցում, կատարում նախաձեռնել է կրթահամալիրի Երաժշտության կենտրոնը:

Ծրագրում՝ Սեբաստացու շարականները.
Կատարում են՝
«Հարություն Թոփիկյանի սեբաստացիներ ուսուցչական երգչախումբ»
«Սեբաստացիներ» վոկալ համույթ
«Սեբաստացիներ» պատանեկան երգչախումբ
Քոլեջի երգեցիկ խումբ

«Քեզ, Քրիստոսի կաթուղիկէ»
«Հայրապետ սուրբ եւ անբիծ»
«Հրաշափառ Աստուած»
«Նոր ծաղիկ»
«Առաւօտ լուսոյ». մշակումը՝ Երկանյանի
«Գովեա, Երուսաղեմ»

Կարդում են՝ մայրենիի դասավանդող-սովորող նախագծային խումբը