Հակաբացիլ Կոմիտասով, Երևան Ջան ուրբաթ համերգ

Հակաբացիլ Կոմիտասով, Երևան ջան ուրբաթ համերգի պատասխանատուն էր Արևելյան դպրոցը սովորողով, ուսուցչով, ծնողով, հյուրերով…

Օրվա տեսապատումները

Սուրբ Խաչի տոնին նվիրված միասնական ուրբաթ-համերգ՝ «Խաչ, վերմակ առ, ներս փախիր»

Սուրբ Խաչի տոնին նվիրված միասնական ուրբաթ-համերգ՝ «Խաչ, վերմակ առ, ներս փախիր»

Սեպտեմբերի 10, 2021թ
Ժամը՝ 15․15
Տեղը՝  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Մայր դպրոց, Մարմարյա սրահ, հասցե՝  Բաբաջանյան 25
Իրականացումը՝ 
Ուսումնական սեպտեմբեր նախագծով
Բովանդակությունը՝ Սուրբ խաչի կամ Սըբխեչի տոնի իրականացում
Պարապմունքի համակարգող՝ ծեսերի լաբորատորիա
Պատասխանատու՝ ծեսերի լաբորատորիա, ծրագրի ղեկավարներ, երաժիշտներ, կազմակերպիչներ
Մասնակիցներ` կրթահամալիրի  Արևելյան,  Արևմտյան, Հյուսիսային, Հարավային, Միջին, Ավագ դպրոցների , Քոլեջի  դասավանդողներ, սովորողներ, հյուրեր, այլք
Տեխսպասարկումը՝ Էմիլ Զաքարյանի և ընկերների
Ֆոտոպատումը՝ անհատական ֆոտո-վիդեո տեսախցիկներով

Ծրագրում

Միասնական կատարում -Դանիել Վարուժան՝ «Անդաստան»

Արևելյան կողմն աշխարհի
Խաղաղությո՜ւն թող ըլլա…
Ո՛չ արյուններ, քրտինք հոսին
Լայն երակին մեջ ակոսին.
Ու երբ հնչե կոչնակն ամեն գյուղակի՝
Օրհներգությո՜ւն թող ըլլա:

Արևմտյան կողմն աշխարհի
Բերրիությո՜ւն թող ըլլա…
Ամեն աստղե ցող կայլակի,
Ու ամեն հասկ ձուլե ոսկի.
Եվ ոչխարներն երբ սարին վրա արածանին՝
Ծիլ ու ծաղի՜կ թող ըլլա:

Հյուսիսային կողմն աշխարհի
Առատություն թող ըլլա…
Ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին
Հավետ լողա թող գերանդին.
Ու լայն ամբարն աղուններուն երբ բացվի՝
Բերկրությո՜ւն թող ըլլա:

Հարավային կողմն աշխարհի
Պտղաբերում թող ըլլա…
Ծաղկի՜ մեղրը փեթակներուն,
Հորդի գինին բաժակներուն.
Ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի՝
Սիրերգությո՜ւն թող ըլլա։

 • Սուրբ Խաչի շարական՝ «Սուրբ Աստված»-խմբավար՝ Մարինե Ոսկանյան

Սուրբ Աստուած, սուրբ և հզօր, սուրբ և անմահ, որ խաչեցար վասն մեր, ողորմեա՛ մեզ:

Սուրբ Աստուած, սուրբ և հզօր, սուրբ և անմահ, որ խաչեցար վասն մեր, ողորմեա՛ մեզ:

Սուրբ Աստուած, սուրբ և հզօր, սուրբ և անմահ, որ խաչեցար վասն մեր, ողորմեա՛ մեզ:

 • Ավետիս(հատված «Կարոս խաչից»)-պատասխանատու՝ Հասմիկ Մաթևոսյան

Մեզ աւետիք, ձեզ աւետիք,

Շմոն խեծէ կապուտ քուռակ,

Մէջքն ա զարկէ պողպատ ուրագ,

Բըրչամ թորգէ բուրակ, բուրակ,

Սուրբ Կարապետ տայ ուր մուրազ,

Մի ձու տըւէք, ալէլուիա:

 • Կարոս խաչ-(հատված )-մեներգում է՝ Սեդա Թևանյանը

Օր շաբաթ օր, լուս կիրակի,

Խոտըղքեր մէջ դաշտին հաւաքուեցին ,

Կալկալէ խաչըմ շինեցին:

Չորս բոլորտիք խընձորեցին,

Թըզե թավով փաթըթեցին ,

Ծունկ չոքին առջև,

Մեկ-մեկ բերան աղօթեցին,

Տըվին ըզմեմեկել համբուրեցին,

Տարան դրին մեջ Կարոս հաւդին,

Գիշեր` լուս կըտեր Կարոս հաւդէն,

Ցերեկ` հով կաներ վըր գեղին:

 • Միասնական ընթերցում՝ Կարոս խաչ(հատված )

Գիշեր էկավ էրազ գեղի քահանին ,

Ըսաց` ձի տարէք դըրէք տաճարին ,

Գիշեր լուս կանեմ տաճարին,

Ցերեկ, հով կանեմ վըր գեղին:

 • «Փափուրի»-Հայարփի Անանյան և ընկերներ
 • «Իլիլի դիլի»-պատասխանատու՝ Տաթև Մանվելյան

Հինգ էծ ունեմ ուլերով,

Իլիլի, դիլիլի,

Կաթ կըկըթեմ դույլերով,

Իլիլի, դիլիլի,

Սեր կըչափեմ կալ չափով,

Իլիլի, դիլիլի,

Եղ կըհանեմ լվի տըկով,

Իլիլի, դիլիլի:

 • Քաղենք խաղողը-պատասխանատու՝ Մարինե Մկրտչյան

Քաղենք խաղողը, լըցնենք կողովը,

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ:

Բե՛ քաղենք սևը, փըռենք արևը,

Շուտ-շուտ, շուտ-շուտ, շուտ-շուտ:

Բե՛ քաղենք խարջին, ծախենք, տանք խարջը,

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ:

Քաղենք Սաթենին, տանք Սաթենիկին,

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ:

Քաղենք Նազելին, չըմընա կալին,

Շուտ-շուտ, շուտ-շուտ, շուտ-շուտ:

Քաղենք Արենին, շուտ գըցենք գինին,

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ:

 • Միասնական կատարում «Բաղը քաղինք»

Բաղը քաղինք, խաղողը տարանք,
Չարազը, չարազը,
Ճառթեք, տըղներ, մաճառ խըմենք,
Ավազը, ավազը:


Խաղողը ճառթենք, կարմիր շիրան
Չըռչըռա, չըռչըռա,
Լըցնենք կարասն, էփի, թափի,
Վըռվըռա, վըռվըռա:


Դե՛, Ճառթի, հա՛, դե՛. Ճառթի, հա՛,
Կըրընկի, կըրընկի,
Չըփչըփացրու, փըռռա – խաղա
Տըրընգի, տըրընգի:

 • Միասնական ընթերցում՝ Կարոս խաչ (հատված )

Խաչ մ’է ելեր հայոց ազգին,

Անուն դըրած Կարոս՝ խաչին,

Գիշեր լույս կըտա վեր տաճարին,

Ցերեկ հով կանե վեր աշխարհին:Կարոս խաչ-(հատված )-մեներգում է՝ Լիանա Ռոզիկյանը

 • Հունձքի երգ-պատասխանատու՝ Սեդա Թևանյան, Աչեր Բաստաջյան

Մեր տանը դեմ` հասած գարի, 

Մեր տանը դեմ` հասած գարի,

 Քանի քաղեմ` հովը տանի: 

Քանի քաղեմ` հովը տանի: 

Երկու կաքավ մեջ կը բանի` 

Երկու կաքավ մեջ կը բանի`

 Մեկն իմ յարիս շատ նըման ի:

 Մեկն իմ յարիս շատ նըման ի: 

Աչքը, ունքը թառը քաշած, 

Աչքը, ունքը թառը քաշած, 

Երեսները վարդ նըմանի. 

Երեսները վարդ նըմանի:

 • Հաց կթխեմ գարիա-պատասխանատու՝ Մարիամ Մնացականյան, Լուիզա Քեշիշյան
 1. Հաց կթխեմ, գարի ա,
  Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ,
  Էս ինչ դժար տարի ա,
  Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ:
 2. Կրակը թռավ քարից,
  Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ,
  Ես կմեռնեմ քո դարդից,
  Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ:
 3. Ծով ա դառե մեր դաշտը,
  Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ,
  Լիքը հաց ա մեր տաշտը,
  Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ:
 4. Հաց եմ թխել մշակին,
  Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ,
  Ետ եմ նստել դոշակին,
  Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ:
 5. Երեսիդ կարոտել եմ,
  Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ,
  Ոնց որ վարդ մանիշակին,
  Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ:
 • Լեյլըմ լե, լե(Մայրոքե )-պատասխանատու՝ Աննա Երիցյան

Սասնա գեղէն երկու հարս,
Լեյլըմ լե լե, լեյլըմ լե լե,
Լե, լե, լե մայրո,
Մտել են գետ, կը լողեն,
Սևիկ, սիրուն, շատ խորոտիկ,
Խորոտիկ մայրո:
Ելել են ափ, կը դողեն
Լեյլըմ լե լե, լեյլըմ լե լե,
Լե, լե, լե մայրո,
Քանց նռան հատ կը շողեն,
Սևիկ, սիրուն, շատ խորոտիկ,
Խորոտիկ մայրո:

Լեյլըմ լե լե, լեյլըմ լե լե,
Լե, լե, լե մայրո,
Սևիկ, սիրուն, շատ խորոտիկ,
Խորոտիկ մայրո:

Աղջի, քու անուն Շուշան,
Լեյլըմ լե լե, լեյլըմ լե լե,
Լե, լե, լե մայրո,
Դեյրա ունիս խշխշան,
Սևիկ, սիրուն, շատ խորոտիկ,
Խորոտիկ մայրո:
Աղջի, արի՝ բան ասեմ
Լեյլըմ լե լե, լեյլըմ լե լե,
Լե, լե, լե մայրո,
Մազերըդ մանրիկ հյուսեմ,
Սևիկ, սիրուն, շատ խորոտիկ,
Խորոտիկ մայրո:

Լեյլըմ լե լե, լեյլըմ լե լե,
Լե, լե, լե մայրո,
Սևիկ, սիրուն, շատ խորոտիկ,
Խորոտիկ մայրո:

Աղջի, գինուց անուշ իս,
Լեյլըմ լե լե, լեյլըմ լե լե,
Լե, լե, լե մայրո,
Հա՛մ խընկենի, հա՛մ նուշ իս,
Սևիկ, սիրուն, շատ խորոտիկ,
Խորոտիկ մայրո:
Աղջի, քեզի բերի նուռ,
Լեյլըմ լե լե, լեյլըմ լե լե,
Լե, լե, լե մայրո,
Բարով գնանք ժամու դուռ,
Սևիկ, սիրուն, շատ խորոտիկ,
Խորոտիկ մայրո:

Միասնական պար՝ Էջմիածին-պատասխանատու՝ Լաերտ Գրիգորյան

«Երաժշտական խճանկար» ուրբաթ — համերգ

Անցկացման օր` ապրիլի 23

Անցկացման ժամը` 15:15-16:00

Անցկացման վայրը` Մայր դպրոցի պուրակ

Համակարգումը` Կրթահամալիրի Արևելյան դպրոցի — Մարինե Ոսկանյան

Մասնակիցներ՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Արևելյան դպրոցի սովորողներ, դասավանդողներ, ծնողական համայնքի ներկայացուցիչներ.

Ծրագրում՝

 1. 5 տարեկաններ — Ոտքերով պար
 2. «Արևելք» մանկական երգչախումբ — Կոմիտաս Անձրևն եկավ, Գ. Կելլի՝ Երգել անձրևի տակ
 3. Արաբյանների ընտանիք/ դաշնամուր, ջութակ/ — Զեյն՝ Ջութակի կոնցերտ 3-րդ մաս
 4. Շիրինյանների ընտանիք/ դաշնամուր, թավջութակ —
 5. Ընթերցում՝ Սասունցի Դավիթ էպոսից հատված
 6. Շվիահարների համույթ և 1-ին դասարաններ — Կոմիտաս՝ Հոյ նար
 7. Հայկ Տեր-Մարգարյան/ Տրոմբոն / — ինչ
 8. Էդգար Խաչատրյան/ դաշնամուր/, Վաչե Փաշինյան/ Դուդուկ/, Աշոտ Ոսկանյան/ Կահոն/ — Էթնո երաժշտ.` Լուսնյակը ցոլաց գնաց, Իլիկներով պար
 9. Արթուր և Դավիթ ……. / դաշնամուր, սաքսոֆոն/ — Գ. Գերշվին — Ամառային ժամ
 10. Դպրոցական երգչախումբ, մենակատար՝ Անահիտ Ստեփանյան, նվագակցող՝ Լիլիթ Առաքելյան — Շաիմա — Ողջույն Սուրբ Թագուհուն
 11. Ակկորդիոնահարների համույթ` Արսեն Հայրյան, Արսեն Ջավադյան: Գեղ. ղեկ Արմեն Մկրտչյան: Հատուկ շնորհակալություն Հայկ Կարապետյանին աջակցելու համար:
 12. Դպրոցական երգչախումբ, դաշնամուր Լիլիթ Առաքելյան, Քուին՝
 13. Դպրոցական երգչախումբ, Դաշնամուր՝ Լիլիթ Առաքելյան, Ֆլեյտա` Տաթև Մանվելյան, Ակկորդեոն՝ Արսեն Հայրյան — Ա. Պիացոլա — Տանգո
 14. Միասնական կատարում/ Է Հովհաննիսյան Էրեբունի Երևան

Երկրագործական երաժշտական հավաք արևելյան լանջերում

Օրը 20.11.2020

Վայրը` Արևելյան լանջեր

Ժամը` 13:00

Ծրագրում՝

Հաց կթխեմ գարի ա

Հունձքի երգ

Ցորեն եմ ցանե արտը

Քաղհան կանեմ

Բաղը քաղինք

Ով Հայոց աշխարհ

Ես իմ անուշ Հայաստանի

Բարի լուսո

Պարուսուցում` Բուլուլ

Երկրագործության երաժշտական ուրբաթ. հացի արարում և սեր

Երկրագործական ուրբաթ՝ որպես հաղթող հայրենիքի պահանջ նախագիծ

Երկրագործության երաժշտական ուրբաթ. հացի արարում և սեր

Մասնակիցներ

Քոլեջ, Արևելյան, Հարավային դպրոցներ

Ծրագրում՝ հացի արարման երգեր, պարերգեր, պարեր

 • Հաց կթխեմ, գարիա
 • Քուրիկ Զիզի
 • Գունդ անեմ
 • Տատիկ զալուր կմաղեր
 • Երկինքն ամպել ա
 • Թալիշու ճամփեն դուզ ա
 • Խորոտ էր, կոլոտ էր

Պարեր

 • Սղերդի քոչարի
 • Շամ քելեցի
 • Փափուռի

Խաղաղության կոչնակներ/ ուրբաթ պարապմունք

Արցախցի և Արևելյան դպրոցի սովորողների հետ օրը սկսեցինք խաղաղության ժամերգությամբ: Քայլքով հասանք Թուր կեծակի քանդակի մոտ, կարդացինք Սասունցի Դավթի էպոսից հատվածներ, Ե. Չարենց, այնուհետև արևելքի լանջերին իրականացրինք ուրբաթ պարապմունքը:

Պարապմունքն իր մեջ ներառում էր տեխնոլոգիական աշխատանքների ցուցադրություն, մայրենիի ընթերցումներ և երաժշտական կատարումներ հոգևոր և հերոսապատում թեմաներով:

Գեղեցիկ օրվան կարող եք ծանոթանալ տեսանյութում:

Ուրբաթ պարապմունք — «Խաղաղության կոչնակներ»

Լուսանկարը՝ Նունե Խաչիկօղլյանի

Խորագիրը՝ Խաղաղության Կոչնակներ

Վայրը՝ Արևելյան դպրոցի լանջեր

Օրը, ժամը՝ Հոկտեմբերի 23-ին, ժամը 12:00

Մասնակցում են՝ Արևելյան դպրոցի և Արցախցի սովորողները, դասավանդողները

Ծրագրում՝

Անդաստան

Մանուկների Հայր մեր

Առավոտ լուսո

Քրիստո ի մեջ

Ընթերցում՝ Ես իմ անուշ Հայաստանի

Սարդարապատի հիմն

Զինչ ու զինչ

Նինար է, հայ

Ընթերցում՝ հատված Սասունցի Դավթի էպոսից

Հասնինք սասուն Հայեր միացեք

 

Ուրբաթ պարապմունք 02.10.2020

Մասնակիցներ՝ Արևելյան դպրոցի սովորողներ, դասավանդողներ

Օրը՝ Հոկտեմբերի 2, ժամը 15:15

Վայրը՝ Արևելյան լանջեր

Ծրագրում՝ Կոմիտասյան և հոգևոր երգեր, ընթերցումներ:

Միասնական ընթերցում՝ Տէրունական աղոթք

Առավոտ Լուսո

Սովորողներ՝ ընթերցում
Ներսես Շնորհալի
Իմաստություն Հոր’
Հիսուս,
Տուր ինձ իմաստություն’
Ամեն ժամ Քո առաջ
Բարին խորհելու,
խոսելու և գործելու
Եվ փրկիր ինձ
Չար խորհուրդներից,
խոսքերից ու գործերից.
Եվ ողորմիր Քո արարածներին
Եվ ինձ’ բազմամեղիս։
Մանուկների հայր մեր
Սուրբ, Սուրբ — Տաթև Մանվելյան/ֆլեյտա
Այբ, բեն գիմ
Ընթերցում՝ Կոմիտասի Ճանապարհը

Բարակ ուղին սողալով։
Ոտի տակին դողալով`
Ճամբի ծայրին բուսել է
Կեանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի,
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բուսի, գազանի
Եւ թեւաւոր Թըռչունի:

Տէր Ողորմեա — Մարինե Ոսկանյան, Տաթև Մանվելյան/ ֆլեյտա

Ընթերցում՝ դասավանդողներ

Մեսրոպ Մաշտոց
Ծով կենցաղոյս հանապազ զիս ալեկոծէ.
Մրրկեալ ալիք թշնամին ինձ յարուցանէ.
Նաւապետ բարի, լեր անձին իմոյ ապաւեն:
Ի համբառնալ իմում առ քեզ զաչս իմ` օգնեա ինձ, տէր:
Ի յօրհնութիւն նոր օրհնեսցուք զքեզ, Քրիստոս փրկիչ մեր:
Այցելու մեր և փրկիչ, կեցո զանձինըս մեր:

Քրիստոս ի մեջ