Մայիսյան հավաք. խաղեր, խաղերգեր, խաղիկներ կրթահամալիրի լանջերին

«Երաժշտական նյութը` խաղ-ներկայացում» նախագծով Մայիսյան հավաքի օրերին կրթահամալիրի Արևելյան լանջերին Արևելյան, Արևմտյան և Քոլեջի նախակրթարանի և 5-6 տարեկանների խմբերը ներկայացնում են.

Մայիսյան ամենամյա 14-րդ ստեղծագործական հավաք 2019 մայիսի 13-17

majisyan_havaq_0

Ուսումնական ժամերգություններ  — Ուսումնական ժամերգությունը կրթահամալիրի օրացույցում կարևորագույն տեղ է զբաղեցնում։

Սովորողները ավելի ընդարձակ տիրապետում են հոգևոր արվեստին, երաժշտությանն ու արարողակարգին: Նպատակ դարձավ  կրտսեր, միջին, ավագ դպրոցների, Քոլեջի սովորողներին, դասավանդողներին, վերապատրաստվողներին ուսուցանել հոգևոր երգեր, շարականներ։

Այսօր, մեր հասարակությունը քիչ է ժամանակ տրամադրում և մասնակիցը դառնում հոգևոր ծիսական արարողակարգերին, քիչ ընտանիքներ կան, որոնք իրենց մասնակցությունն են ունենում ժամերգություններին և պատարագներին։

Ուսումնական ժամերգության նախագծի բուն նպատակն էլ հենց այն էր, որպեսզի հոգևոր երգերը, շարականները տեղ գտնեն սովորողների կյանքում և հետզհետե, այն տեղափոխվի ընտանիք։ 

Այպիսով սովորողները սկսեցին տիրապետել մի շարք հոգևոր երգերի, շարականների, որն էլ իր հերթին համարվում է հոգևոր մշակույթը կրողը ու փոխանցողը։

Առավոտյան ժամերգություն,

Ուսումնական ժամերգությունների տեսագրություններ

Ծես — Առհասարակ մշակույթը չէր պահպանվի, եթե գոյություն չունենային սերընդեսերունդ
նրա փոխանցման միջոցները: Մշակույթի փոխանցման ձևերի մեջ կարևոր դեր ունեն ծեսերը: 

Ծեսը լայն տարածում ունի կրոնում, կենցաղում և դրանից բխող տարբեր հարաբերություններում։ Ծեսը վերարտադրում է ժողովրդի անցյալի
կարևոր կատարված իրադարձությունները և դրանց միջոցով ապահովում ազգի, հասարակության միասնականությունը: Ծես՝ նշանակում է նվիրում, ընտելացում տվյալ
կրոնին և արժեքների համակարգին, էթնոսին, պետությանը: Ծեսերը աչքի են ընկնում իրենց պատմական և ճանաչողական արժեքներով: Ծեսերի շնորհիվ պահպանվել և սերնդեսերունդ են
փոխանցվել ազգային կյանքի բոլոր էական կողմերը։

Ծեսը նույնպես հանրակրթության բաղկացուցիչ է։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում բազմիցս իրականացվում են տարբեր ծեսեր իրենց բացատրությամբ, վերծանմամբ, տիրապետմամբ և իրականացմամբ։

«Սուրբ Հարության (Զատիկի) ծես,

Ծաղկազարդի ծես,

Համբարձման Ծես,

Ազգային ծեսեր, տոներ, Բարեկենդան

Հարսանեկան Ծես ,

Մկրտության ծես և այլն․․․

Ծեսը սովորողի կյանքում կարևորագույն դեր ունի, չէ՞ որ նա է կրողն ու փոխանցողը։ Ծեսի միջոցով սովորողին կարող ես ծանոթացնել իր ակունքներին, նախնիների կյանքին,  պետականության կայացմանը։

Կրտսեր դպրոցում իրագործվող ցանկացած տոն, ծես ենթադրում է. ազատ, ապահով, անկաշկանդ միջավայր, որտեղ սովորողը կարող է ազատորեն ինքնարտահայտվել, փորձել, առաջարկել, ճանաչել, համադրել, ստեղծագործել:

Ծեսը սկսելուց առաջ, նախ սովորողը ծանոթանում է ծեսի բուն նպատակին, թե որտեղից է այն եկել, ինչ նպատակով է կատարվում, ինպիսի նյութեր են անհրաժեշտ, ինչ տեխնոլոգիական գործիքներ են պետք և այլն, այնուհետև սկսվում է նյութի յուրացումը ազգային երգերի, պարերի, խաղերի միջոցով։

Ծեսերի համար անհրաժեշտ է լինում, որ սովորողները իրենք պատրաստեն տվյալ ծեսին համապատասխան հագուստ, ճակտոց, կենաց ծառ, տիկնիկներ (ակլատիս, ուտիս), ուսումնական հանելուկներ, ասացվածքներ և այլն, այսպիսով սովորողը մի շարք հմտություններ է ձեռք բերում։

Շատ կարևոր է նաև ծնողի մասնակցությունը իր երեխայի ծիսական գործունեությանը: Նա սովորում է իր երեխայի սովորած երգերն ու պարերը, նրա հետ եփում է ծիսական կերակուրները` միաժամանակ մասնակից դառնալով իր երեխայի ուսումնական գործընթացին:

Ուրբաթ համերգներ — Համերգային գործունեությունը պակաս կարևոր չէ սովորողի կյանքում։ Այն սովորողին տալիս է ավելի ինքնավստահ և ինքնուրույն լինելու, հուզական աշխարհը կառավարելու և մեծաթիվ ստեղծագործությունների բազա ունենալու հնարավորություն։

Կողմ եմ, երբ սովորողները տիրապետում են տարբեր ժանրային ստեղծագործությունների, ծանոթանում են համաշխարհային կոմպոզիտորների կյանքին և գործունեությանը։ Չէ՞ որ ազգայինից բացի սովորողին անհրաժեշտ է նաև տիրապետել համաշխարհային գրականությանը, երաժշտությանը։

Արևելյան դպրոցի սովորողները հնարավորություն են ունենում ժամանակ առ ժամանակ ազգայինից զատ ունկնդրելու, կատարելու, պարելու նաև ամերկյան, ժամանակակից, հոգևոր և դասական ստեղծագործություններ ևս։

Օտար լեզվով երգերը կամ արագ ստեղծագործությունները սովորողի մոտ լուծում են բազմաթիվ խնդիրներ։ Լեզվական արատ ունեցող, թոթովախոսություն ունեցող սովորողների մոտ զարգանում է բերանային ապարատը։ Երգի միջոցով հնարավոր է զարգացնել սովորողի խոսքը, հիշողությունը, ընդարձակ մտածողությունը և այլն։

Ուրբաթ համերգները նաև սովորողների հաշվետվությունն է ծնողին և ունկնդրին։ Թե նա ինչքանով է տիրապետում թե՛ ազգային, և թե՛ արտասահմանյան երաժշտությանը, գրականությանը։

«Հեյ, ջան, Երևան» մեդիա տոնախմբություն ԱԺ այգում

Գարունը պատշգամբից ուրբաթ համերգ

Ցորենը ցանել եմ ուրբաթ համերգ

Մայիսյան ամենամյա 14-րդ ստեղծագործական հավաք

majisyan_havaq_0

Հեղինակային կրթական ծրագրի հեղինակների ամենամյա ստեղծագործական հավաք

2019թ. մայիսի 13-17

Ծրագիրը՝ Ստեղծողի մոբիլ դպրոց։ Ստեղծագործ անհատի կրթական պատվեր, անհատի օժտվածության զարգացման հանրակրթական բաց համակարգ։ Հեղինակային կրթական ծրագիրը՝ ուսումնական օրացույցով, ուսումնական նախագծերով, անհատական թվային միջոցներով

Կազմակերպիչ՝ Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր։
Աջակից՝ ՀՀ ԿԳՆ։

Մասնակիցները՝ հեղինակային կրթական ծրագրերի հեղինակներ, հանրակրթական դպրոցների, նախադպրոցական հաստատությունների ղեկավարներ, մանկավարժական աշխատողներ, կրթահամալիրի դպրոցում, ակումբում-խմբում իրականացվող ուսումնական նախագծերի մասնակից մշակութային, հանրային գործիչներ, մտավորականներ, կրթության ոլորտի ղեկավար աշխատողներ, մասնագետներ, սովորողների ծնողներ, այլ շահառու-հետաքրքրվողներ։

Խնդիրները՝

 • հեղինակային կրթական ծրագրի 2018-2019 ուստարվա արդյունքների ամփոփում.
 • 2019-2020 ուստարվա ուսումնական պլանների, կազմակերպման կարգերի, հեղինակային կրթական այլ ծրագրերի ներկայացում.
 • Բլեյան կրթական բաց ցանցով գործընկերային նախագծեր։

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է լրացնել հայտերից մեկը՝

ՀՀ մարզերից, Արցախից, Վրաստանից մասնակիցները կարող են օգտվել կրթահամալիրի կրթական փոխանակումների կացարաններից:

Աշխատակարգ

Մայիսի 13-17

 • Կրթահամալիրի դպրոցներում՝ հեղինակային կրթական ծրագրերի ուսումնական պլաններով որոշված նախագծային ուսուցման ստուգատես։ Իրականացվող ուսումնական նախագծերը, դպրոցների աշխատակարգերը հրապարակվում են մինչև մայիսի 8-ը։
 • Հեղինակային կրթական ծրագրով վերապատրաստումներ։
 • Վերապատրաստումը հայտարարում, ծրագիրը մշակում-հրապարակում են կրթահամալիրի լաբորատորիաները, մասնախմբերը, մենթոր, նախագծի ղեկավար ուսուցիչները։ Վերապատրաստումն իրականացվում է նախագծային ուսուցման իրական միջավայրում։
 • Հեղինակային կրթական ծրագրի 2018-2019 ուսումնական տարվա արդյունքներ՝ ներկայացում, համերգ, ցուցադրություն։
 • Քանդակագործության, ճարտարապետության միջազգային ամենամյա փառատոնի, հունիսյան ուսումնական-ստուգատեսային ճամբարների, ստուգատեսային նախագծերի նախապատրաստում։
 • 3-րդ, 5-րդ, 9-րդ դասարանցիների հմտություն-կարողությունների ներկայացում, ուսումնական արդյունքների ամփոփում։

Մայիսի 13 Արևմտյան  դպրոց կլոր սեղան

Մայիսի 14. Մանկավարժական ակումբ

Մայիսի 15. Մանկավարժական աշխատողների շուրջտարյա դպրոցի պարապմունքներ

Մայիսի 17.

 • Առավոտյան ժամերգություն Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում
 • Ուրբաթ-համերգ, հավաքի ամփոփում

Հրապարակումները

 • Հավաքի նախապատրաստման և ընթացքի լուսաբանում՝ ուսումնական բլոգներում, ենթակայքերում, mskh.am-ում
 • Հավաքի հոդվածներ՝ ուսումնական բլոգներում, «Դպիրում»
 • Տեսադասեր՝ ուսումնական բլոգներում, Սեբաստացի TV-ում, «Դպիրում», mskh.am-ում
 • Մայիս-օգոստոսի ուսումնական-ճամբարային, ստուգատեսային նախագծեր՝ ուսումնական բլոգներում, ենթակայքերում, mskh.am-ում
 • 2019-2020-ի ուսումնական փաթեթներ ըստ ուսումնական բնագավառների, ուսումնական նյութերի ժողովածուներ՝  դասավանդողների, լաբորատորիաների բլոգներում, մեդիագրադարանում

Մայիսյան հավաքի օրերին հանձնվող մրցանակները՝

 • «Հակոբ Հակոբյան»
 • «Ռուդիկ Հարոյան»
 • «Վահան Ասատրյան»
 • «Աիդա Պետրոսյան»
 • «Հեղինակային կրթական ծրագրի հեղինակ»
 • «Մուտք մանկավարժություն»
 • «Գրադարանի աղջիկ»

Հասցե՝ Րաֆֆի 57, հեռ.՝ 010 74 72 46
Էլ. փոստ՝ info@mskh.am

Հավաքի բլոգը՝ maymskh.wordpress.com