Նախագիծ. Զատկական երգերի առցանց ֆլեշմոբ

imagesՈւսումնական առցանց օրացույց

Թեմա՝ Զատկական երգերի առցանց ֆլեշմոբ

Օր՝ մարտի 30-ապրիլի 3,

Ամփոփում՝ ապրիլի 1-3, ժամը 19.00- 22.00

Մասնակիցներ՝  Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի սովորողներ, դասավանդողներ, ծնողներ, գործընկերներ, այլ մասնակիցներ

Արյդունքում՝

 • սովորողը երգերի տեսադասերի միջոցով կյուրացնի նյութը
 • զատկական նախապատրաստական աշխատանքները ամփոփել միասնակական կատարումներով
 • ազգային տոներն ու ծեսերը կփոխանցվեն և կյուրացվեն

Մասնակցության ուղեցույց

 • ունկնդրել և սովորել նշված երգերը երեք երգերը՝ Զնկլիկ, Զարկ բոլոճիկ,Խնկի ծառ
 • տեսագրել  նշված երգերի կատարումները՝ միայնակ կամ ընտանիքի անդամների հետ
 • ուղարկել նշված  էլեկտրոնային հասցեին՝  marine@mskh.am 
 • նամակում նշել՝  անուն, ազգանուն, դպրոց, դասարան

Առցանց ուսուցում. Զատկական ծիսական երգերն ընտանիքներում

90238954_240903333743371_2417408310895443968_n

Նարե Արղության

Նարե Արղության

Գեղամ Առաքելյան

Էմմա Պետրոսյան

Նինա Ղասաբօղլյան

Ալինա Դանղյան

Արևիկ Թաթոյան

Արևիկ Թաթոյան

Դավիթ Մեհրաբյան

Ռոզի Անանյան

Արեգ Ալիխանյան

 

 

Խաղերգերի ուսումնական փաթեթ

 1. Ձիուկ

 2. Կոտ ու կես

 3.  Կիկլիկո

 4. Դան, դանեդան

 5. Իլիլի, դիլիլի

 6. 5 էծ ունեմ

 7. Խնոցի

 8. Տիտոխիկ

 9. Զըմփիկ

 10. Աղվեսն եկավ

 11. Եկեք ծեծենք սոխ ու սխտոր

 12. Հախչա հուխչա

 13. Ջաղացս մանի մանի

 14. Իշու դնչիկ

 15. Զնկլիկ օրոճ

 16. Այ ֆոռկա

 17. Գնացեք տեսեք

Ժամերգության երգերի փաթեթ

1. «ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻ ՀԱ՛ՅՐ  ՄԵՐ» ՝ ԿՈՄԻՏԱՍ

Հա՛յր մեր, Տո՛ւր մեզ, տո՛ւր քո շնորհ,
Լիուլի, ամեն օր.

Հա՛յր մեր.
Կյանք տուր մեր հայրիկին,
Կյա՛նք տուր մեր մայրիկին, Հա՛յր մեր,
Մեզ պահե քո աջով,
Մեզ օրհնե՛ Սուրբ Խաչով,
Հա՛յր մեր,
Դու պահապան մեր …

2. «ԱՌԱՒՕՏ ԼՈՒՍՈՅ» ՝ Ն. ՇՆՈՐՀԱԼԻ

Առաւօտ լուսոյ,
Արեգակն արդար,
Առ իս լոյս ծագեա:
Բըղխումն ի Հօրէ,
Բըղխեա ի հոգւոյս,
Բան քեզ ի հաճոյս:
Գանձդ ողորմութեան,
Գանձիդ ծածկելո
Գըտող զիս արա:

ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ՊԱՏԱՐԱԳԻՑ

3 . «ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾ »

Սուրբ Աստված, Սուրբ և Հզոր, Սուրբ և Անմահ,
Որ հարյար ի մեռելոց, ողորմյա՛ մեզ:

4.  ՅԻՇԵԱ ՏԷՐ

Յիշեա Տէր եւ ողորմեա,  Տէր ողորմեա, քեզ Տեառնըդ  յանձն եղիցուք.
Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա:

5. ՅԱՄԵՆԱՅՆԻ ՕՐՀՆԵԱԼ ԵՍՏԷՐ

Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր.
օրհնեմք զքեզ, գովեմք զքեզ,
գոհանամք զքէն, աղաչեմք զքեզ,
Տէր Աստուած մեր:

6. «ՔՐԻՍՏՈՍ Ի ՄԷՋ»

Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնվեցավ,
Որ Էնն Աստված աստ բազմեցավ.
Խաղաղության ձայն հնչեցավ,
Սուրբ ողջյունի հրաման տվավ,
Եկեղեցիս մի անձն եղեվ,
Համբյուրս յօդ լըրման տվավ,
Թշնամությունըն հեռացավ,
Սերն յընդհանուր ըսփռեցավ.
Արդ պաշտոնեայք բարձրյալ ըզ ձայն,
Տուք օրհնություն ի մի բերան,
Միասնական Աստվածությանն,
Որում սերովբեքն են րբազան :

7. «ՏԷՐ ՈՂՈՐՄԵԱ»

Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.
Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.
Ամենասուրբ Երրորդութիւն,
Տուր աշխարհիս խաղաղութիւն:
Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.
Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.

8. «ՀԱՅՐ ՄԵՐ»

Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն Քո։
Եկեսցէ արքայութիւն Քո։
Եղիցին կամք Քո
որպէս յերկինս եւ յերկրի։
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր։
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս և մեք թողումք
մերոց պարտապանաց։
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս
Ամէն

9.  «Մարմին տերունական»

Մարմին տերունական և արյուն փրկչական կա առաջի.
Երկնային զորությունք հաներևույթս
Երգեն և ասեն անհանգիստ բարբառով.
Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տեր զորութեանց:

10. «Այսօր ձայնն հայրական»

Այսօր ձայնն Հայրական յերկնից իջեալ հաճոյական,
սիրեցելոյ Որդւոյ վկայ, այ յորդորէ, գետ,
յորդորէ գետ Յորդանան յորդորական ձայնիւ երգէր մեծ կարապետն Յովհաննէս:

11 .«ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՂԹԵՐԳ»

Ամէն Հայի
Ամեն հայի սրտից բխած,
Լսիր այս ձայն, ով Աստված.
Երկար կյանք տուր Հայրապետին,
Երկար օրեր Հայոց Հոր.
Տեր, անսասան պահիր դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։

12. Նոր Ծաղիկ

Նոր ծաղիկ պայծառ ցուցավ,

Այսօր ի նոր գերեզմանեն

Երևյալ լույս հարության,

Ավետիս: