Մանկավարժական ճամբարի ընդհանուր պարապմունք

Օր՝ Մարտի 27-31-ը

Վայրը՝ Արևելյան դպրոց

Ժամը 09:00-09:20

Ծրագիր՝

Ն. Շնորհալի — Զարթիք փառք իմ

Զարթիք փառք իմ, զարթիք.
և ես զարթեաց առավոտուց. ալելուիա:

Զարթիք ընդ զըվարթունս,
Մանկունք վերինըն Սիոնի. ալելուիա:

Զարթիք որդիք լուսոյ
Ի օրհնություն Հօրըն լուսոյ. ալելուիա:

Զարթիք փրկեալք արեամբ
Եվ տուք ըզփառըս փըրկողին. ալելուիա:

Զարթիք նոր ժողովուրդք
Նոր երգս առեալ նորոգողին. ալելուիա:

Զարթիք հարսունք հոգւով
Սպասեալք գալոյ սուրբ փեսային. ալելուիա:

Երգուսուցում՝

Սայաթ-Նովա — Քանի վուր ջան իմ

Քանի վուր ջան իմ,
Յա՜ր, քի ղուրբան իմ.
Աբա ի՛նչ անիմ.
Արտասունք անիմ,
Շատ հոքուց հանիմ,
Յա՛ր, ղադեդ տանիմ.
Ասիր՝ ջեյրան իմ.
Թուղ քի սեյր անիմ,
Յա՛ր, մըտիկ անիմ։
Մո՛ւտ բաղչեն նազով,
Քիզ գովիմ սազով,
Յա՜ր, իլթիմազով։

Մազիրըդ դաստա,
Պըռոշըդ փըստա,
Հեյրանի վախտ է.
Յի՚կ նընգնինք չոլը,
Վուր հասնինք գոլը,
Ջեյրանի վախտ է.
Բըլբուլը՝ վարթին,
Վարթը՝ բաղաթին,
Սեյլանի վախտ է։
Մո՛ւտ բաղչեն նազով,
Քիզ գովիմ սազով,
Յա՜ր, իլթիմազով։

Ազգային պարեր

Մարտ ամսվա առավոտյան ընդհանուր պարապմունքի երաժշտության ծրագիր

1-ԻՆ ՇԱԲԱԹ

Հոգևոր երգեր՝

Անդաստան

Առավոտ Լուսո

Մարմին տէրունական

Սիովնի որդիք

Պարերգեր

Ախ գարուն է, գարուն է

Կարկաչա

Զնկլիկ

Օր պար, ճոր պար

Զարկ բոլոճիկ

2-ՐԴ ՇԱԲԱԹ

Հոգևոր երգեր՝

Անդաստան

Սիովնի որդիք

Հայր մեր

Սուրբ Աստված

Պարերգեր

Խնկի ծառը ծաղկել է

Մեր դռանը խնկի ծառ

Յալալի

Ախ գարուն է, գարուն է

Բոբիկ ջուր մի էրա

3-ՐԴ ՇԱԲԱԹ

Հոգևոր երգեր՝

Անդաստան

Սիովնի որդիք

Քրիստոս հարյավ

Բարի լույսի զաներ զարկին

Պարերգեր

Ախ գարուն է, գարուն է

Կարկաչա

Զնկլիկ

Օր պար, ճոր պար

Զարկ բոլոճիկ

Փետրվար ամսվա առավոտյան ընդհանուր պարապմունքի երաժշտական ծրագիր

1-ԻՆ ՇԱԲԱԹ

Հոգևոր՝

Մանուկների հայր մեր

Պարերգեր՝

Տէրընդեզ

Աս տարի

Պսակ պսակ

Թամզարա

Այլի հո

Պարեր՝

Ասմար

Տալտալա

Խամխամա

Բուլուլ

2-ՐԴ ՇԱԲԱԹ

Հոգևոր՝

Շնորհալի՝ Առավոտ Լուսո

Պարերգեր՝

Գնացեք տեսեք

Տէրընդեզ

Աս տարի

Այլի հո

Զնկլիկ

Պարեր՝

12 ոտք

Կարնո քոչարի

Ասմար

Տալտալա

Փափուռի

3-ՐԴ ՇԱԲԱԹ

Հոգևոր՝

Շնորհալի Զարթիք փառք իմ

Պարերգեր՝

Օր պար, ճոր պար

Զնկլիկ

Կարկաչա

Խնկի ծառը ծաղկել է

Զարկ բոլոճիկ

Պարեր՝

Լորկե

Խամխամա

Փափուռի

Տալտալա

4-ՐԴ ՇԱԲԱԹ

Հոգևոր՝

Մանուկների Հայր մեր

Զարթիք փառք իմ

Քրիստոս ի մեջ

Պարերգեր՝

Յալալի

Կարկաչա

Մեր դռանը խնկի ծառ

Օր պար, ճոր պար

Զարկ բոլոճիկ

Պարեր՝

Ասմար

12 ոտք

Բուլուլ

Կոմիտասի շորոր

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք հունվարի 16-ից 20-ը

Տեղը՝ Արևելյան դպրոց
Ժամը՝ 9.00-9.15

Մասնակիցներ՝ 1-5-րդ դասարանների սովորողներ
Երաժիշտ՝ Մարինե Ոսկանյան, Տաթև Մանվելյան

Կազմակերպումը՝ կրթական օրացույցով
Բովանդակությունը՝ հոգևոր երգեր, պարեր, պարերգեր, մարմնամարզություն, ընթերցումներ:

Շնորհալի — Սիովնի որդիք

Զարթիք փառք իմ

Քրիստոս ի մեջ

Մարմին տէրունական

Աս տարի տարի

Գնացեք տեսեք

Տէրընդեզ

Ծառ ծաղկեցավ

Պսակ պսակ

Ազգային պարեր

մարմնամարզություն

Դասավանդողների առավոտյան ընդհանուր պարապմունք դեկտեմբերի 26-ից 28-ը

Տեղը՝ Արևելյան դպրոց
Ժամը՝ 9.00-9.30

Մասնակիցներ` Արևելյան դպրոցի դասավանդողներ

Ծրագրում`

Ազգային ավետիս —

Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ:
Այսօր տոն է սուրբ ծննդեան, ավետիս,
Տեառն մերոյ և հայտնութեան, ավետիս,
Այսօր արևն արդարութեան, ավետիս,
Այսօր արևն արդարութեան, ավետիս:
Շարոց բերեք, պաստեղ բերեք, ավետիս,
Մեր հարսներուն փայն ալ բերեք, ավետիս,
Թոնիր վառենք, գաթա թխենք, ավետիս,
Այդ գաթայից բաժինք հանենք, ավետիս:
Այնժամ որ Քրիստոս ծնվեց, ավետիս,
Վըրան լուսելույս ծագեց, ավետիս,
Ուղտը եկավ հազար բեռով, ավետիս,
Մանչը ծնվեց քաղցր ճիչով, ավետիս:
Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ:

Նոր տարի

Երնե՜կ, թե այս Նոր տարին
Վերջ տար հայի ցավերուն․
Չարը կորչեր, ու բարին
Բուն դըներ մեր սըրտերուն։

Երնե՜կ, թե այս Նոր տարին
Ազատ շընչեր Հայաստան,
Եվ շուրջ Մասիս մեր սարին
Փայլեին արտ-անդաստան։


Հայե՛ր, երբեք չերկմըտենք,
Կըկատարվի այդ ամեն,
Եթե իսպառ մենք հանենք
Փոքրոգություն մեր սըրտեն։

Երնե՜կ, թե այս Նոր տարին
Վերջ տար հայի ցավերուն․
Չարը կորչեր, ու բարին
Բուն դըներ մեր սըրտերուն։

Ուսուցում`

ԶԱՐԹԻՔ ՓԱՌՔ ԻՄ
Զարթիք փառք իմ, զարթիք.
և ես զարթեաց առավոտուց. ալելուիա:

Զարթիք ընդ զըվարթունս,

Մանկունք վերինըն Սիոնի. ալելուիա:

Զարթիք որդիք լուսոյ

Ի օրհնություն Հօրըն լուսոյ. ալելուիա:

Զարթիք փրկեալք արեամբ

Եվ տուք ըզփառըս փըրկողին. ալելուիա:

Զարթիք նոր ժողովուրդք

Նոր երգս առեալ նորոգողին. ալելուիա:

Զարթիք հարսունք հոգւով

Սպասեալք գալոյ սուրբ փեսային. ալելուիա:

Լուսնըկի լուսը
(դանդաղ մաս)

Լուսնըկի լուսը, արտերի բուսը, օ՜յ, օ՜յ,
Յարըս ջահել է, քընի գը դուսը, օ՜յ, օ՜յ:

Յարս ջահել է, սարի ծաղիկ է, օ՜յ, օ՜յ,
Մեր գեղի բերնի անուշ խաղիկ է, օ՜յ, օ՜յ:

Աչքս սարերուն, սիրտս ջրերուն, օ՜յ, օ՜յ,
Հավքն ու հովերը ինձ լուր չեն բերում, օ՜յ, օ՜յ:

(արագ մաս)

Լուսնըկի լուսը, արտերի բուսը, օ՜յ, օ՜յ,
Յարըս ջահել է, քընի գը դուսը, օ՜յ, օ՜յ:

Աչքըս սարերուն, սիրտս ջըրերուն, օ՜յ, օ՜յ,
Սար ու ծովերը էլ լուր չեն բերում, օ՜յ, օ՜յ:

Լուսնըկի լուսը, արտերի բուսը, օ՜յ, օ՜յ,
Յարըս ջահել է, քընի գը դուսը, օ՜յ, օ՜յ:

(մաս երրորդ)

Լուսնակը նորել է, լավ լուս չի տալիս,
Յարըս խռովել է, վա՜յ, բարև չի տալիս:

Կանաչ արտը հաց տարա, 
Լուսնակը նորել է, լավ լուս չի տալիս,
Յարիս տեսա, ետ դառա,
Յարըս խռովել է, վա՜յ, բարև չի տալիս:

Լուսնակը նորել է, լավ լուս չի տալիս,
Յարըս խռովել է, վա՜յ, բարև չի տալիս:

Կանգնել ես սարի տակին,
Լուսնակը նորել է, լավ լուս չի տալիս,
Սիրտս տվել կրակին,
Յարըս խռովել է, վա՜յ, բարև չի տալիս:

Ազգային պարեր` 12 ոտք, Լուտկի

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք դեկտեմբերի 12-16-ը

Տեղը՝ Արևելյան դպրոց
Ժամը՝ 9.00-9.15

Մասնակիցներ՝ 1-5-րդ դասարանների սովորողներ
Երաժիշտ՝ Մարինե Ոսկանյան, Տաթև Մանվելյան

Կազմակերպումը՝ կրթական օրացույցով
Բովանդակությունը՝ հոգևոր երգեր, Ավետիսներ, ամանորյա երգեր,պարեր, մարմնամարզություն, ընթերցումներ:

Ամեն տարի (Ավետիս)

Dona nobis pacem 

Ռ. Հախվերդյան — Ձյուն

Silent night

Deck the Hall

Ռ. Ամիրխանյան — Դինգ դոնգ

Ding Dong Merrily on High

Jingle Bells

We wish you a Merry Christmas

Ռ. Ամիրխանյան — Եղևնի

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք 28.11-02.12.2022թ.

Տեղը՝ Արևելյան դպրոց
Ժամը՝ 9.00-9.15

Մասնակիցներ՝ 3-5-րդ դասարանների սովորողներ
Երաժիշտ՝ Մարինե Ոսկանյան
Կազմակերպիչ՝ Անահիտ Գևորգյան, դասավանդողներ:

Դասվարներ`Հասմիկ Ղազարյան, Արմինե Մնացականյան, Անահիտ Ավագյան, Լիլիթ Սահակյան, Տաթև Սահակյան

Կազմակերպումը՝ կրթական օրացույցով
Բովանդակությունը՝ հոգևոր երգեր, Ավետիսներ, ամանորյա երգեր,պարեր, մարմնամարզություն, ընթերցումներ:

Ռ. Ամիրխանյան — Դինգ-դոնգ

Եղևնի

Պարա պարա

Նոր տարվա հանդես

Զար զընգը

Բասեն բարի

Silent night

We wish you a Merry Christmas

Jingle Bells

Ազգայի պարեր

Փափուռի

Լորկե

Խամխամա

Կոմիտասի- Շորոր

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք 21-25.11.2022թ.

Լուսանկարը` Նունե Խաչիկօղլյանի

Տեղը՝ Արևելյան դպրոց
Ժամը՝ 9.00-9.15

Մասնակիցներ՝ 3-5-րդ դասարանների սովորողներ
Երաժիշտ՝ Մարինե Ոսկանյան
Կազմակերպիչ՝ Անահիտ Գևորգյան, դասավանդողներ:

Դասվարներ`Հասմիկ Ղազարյան, Արմինե Մնացականյան, Անահիտ Ավագյան, Լիլիթ Սահակյան, Տաթև Սահակյան

Կազմակերպումը՝ կրթական օրացույցով
Բովանդակությունը՝ հոգևոր երգեր, Ավետիսներ, ամանորյա երգեր,պարեր, մարմնամարզություն, ընթերցումներ:

Ծրագրում`

Շնորհալի — Սիովնի որդիք

Պատարագից հատվածներ` Սուրբ Աստված

Քրիստոս ի մեջ

Ռ. Ամիրխանյան — Դինգ-դոնգ

Եղևնի

Պարա պարա

Նոր տարվա հանդես

Զար զընգը

Բասեն բարի

Պարեր

Էջմիածին

12 ոտք

Լիկիլի

Կոմիտասի- Շորոր

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք նոյեմբերի 14-18-ը

Տեղը՝ Արևելյան դպրոց
Ժամը՝ 9.00-9.15

Մասնակիցներ՝ 3-5-րդ դասարանների սովորողներ
Երաժիշտ՝ Մարինե Ոսկանյան
Կազմակերպիչ՝ Անահիտ Գևորգյան, դասավանդողներ:

Դասվարներ`Հասմիկ Ղազարյան, Արմինե Մնացականյան, Անահիտ Ավագյան, Լիլիթ Սահակյան, Տաթև Սահակյան

Կազմակերպումը՝ կրթական օրացույցով
Բովանդակությունը՝ Ազգային և կոմիտասյան երգեր, պարերգեր, պարեր, մարմնամարզություն, ընթերցումներ, հոգևոր երգեր

Ծրագրում`

Անդաստան

Առավոտ լուսո

Մանուկների հայր մեր

Սուրբ Աստված

Քրիստոս ի մէջ

Հաց կթխեմ գարիա

Ցորեն եմ ցանե արտը

Գունդ անեմ

Տատիկ զալուլ կմաղեր

Դուն էն հուրին

Բրոյի բրոյի

Լիկիլի

Նանիկ, Թռի, Վույ տանտանա, Հուշիկ-հուշիկ

Սեբաստացու օրեր Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք նոյեմբերի 7-11.2022թ.

Տեղը՝ Արևելյան դպրոց
Ժամը՝ 9.00-9.15

Մասնակիցներ՝ 3-5-րդ դասարանների սովորողներ
Երաժիշտ՝ Մարինե Ոսկանյան
Կազմակերպիչ՝ Անահիտ Գևորգյան, դասավանդողներ:

Դասվարներ`Հասմիկ Ղազարյան, Արմինե Մնացականյան, Անահիտ Ավագյան, Լիլիթ Սահակյան, Տաթև Սահակյան

Կազմակերպումը՝ կրթական օրացույցով
Բովանդակությունը՝ Ազգային և կոմիտասյան երգեր, պարերգեր, պարեր, մարմնամարզություն, ընթերցումներ, հոգևոր երգեր

Ծրագրում`

Անդաստան

Առավոտ լուսո

Մանուկների հայր մեր

Սուրբ Աստված

Հաց կթխեմ գարիա

Ցորեն եմ ցանե արտը

Գունդ անեմ

Տատիկ զալուլ կմաղեր

Դուն էն հուրին

Բրոյի բրոյի

Լիկիլի

Նանիկ, Թռի, Վույ տանտանա, Հուշիկ-հուշիկ