Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք 17.10-21.10

Տեղը՝ Արևելյան դպրոց
Ժամը՝ 9.00-9.15

Մասնակիցներ՝ 3-5-րդ դասարանների սովորողներ
Երաժիշտ՝ Մարինե Ոսկանյան
Կազմակերպիչ՝ Անահիտ Գևորգյան, դասավանդողներ:

Դասվարներ`Հասմիկ Ղազարյան, Արմինե Մնացականյան, Անահիտ Ավագյան, Լիլիթ Սահակյան, Տաթև Սահակյան

Կազմակերպումը՝ կրթական օրացույցով
Բովանդակությունը՝ Ազգային և կոմիտասյան երգեր, թռնոցիներ, մանկախաղացներ, պարերգեր

Ծրագրում`

Սուրբ Աստված

Երևան բաղ եմ արել

Արևը կայնե կեսօր

Հանիկ նինար է

Լիկիլի

Թռի,թռի

Վույ տան տանա

Հանիկ նանիկ

Դուն են հուրին

Բրոյի-բրոյի

Հացի երգեր

Ընթերցումներ