2022-2023 թթ. ուստարվա երաժշտության առարկայական ծրագրեր

2022-2023 թթ. ուստարվա երաժշտության առարկայական ծրագրեր

Երաժշտության ծրագիր. Կրտսեր դպրոց

Երաժշտության ծրագիր. Միջին դպրոց

Երաժշտության ծրագիր. 9-րդ դասարան

Երաժշտության ծրագիր. Ավագ դպրոց

Քոլեջ, Երաժշտության առարկայական ծրագիր. 1-ին կուրս, հիմնական