Տեառնընդառաջի ծեսը` Աշտարակում

Օրը՝ 10․ 02․ 2022թ․
Վայրը՝ ք. Աշտարակ, Վարդգես Պետրոսյանի անվան հիմնական դպրոց

Մեկնում՝ Մայր դպրոցի երթուղիների կանգառ, 11։00- ին
Վերադարձ՝ Մայր դպրոցի երթուղիների կանգառ, 14:00-ին

Մասնակիցներ՝ Արևելյան դպրոցի 2.5,  3.13.4 դասարանի սովորողներ 

Պատասխանատուներ՝ Արմինե Մովսիսյան, Հռիփսիմե Առաքելյան, Անահիտ Ավագյան 

Օգնական՝ Գոհար Հովհաննիսյան (երկարացված օրվա կազմակերպիչ) 

Երաժշտության դասավանդող՝ Մարինե Ոսկանյան 

Նպատակ և խնդիրներ

Գործողությունների ժամանակացույց՝ 

Նախապատրաստական փուլ 

Գործունեության ընթացք 

 • ծիսական խարույկ՝ դպրոցի բակում 
 • խարույկաթռիչքներ, խարույկաշրջաններ
 • ազգային պարերգեր, խաղեր 
 • Չիք-ի արարողություն 
 • ծիսական հյուրասիրություն 
 • դպրոցի տարածքի մաքրում մոխիրից, այլ աղբից

Ճամփորդական ուղեցույց 

Պարերգեր

Կոմիտաս՝ Առնեմ երթամ

Առնեմ էրթամ իմ յարը,

Առնեմ էրթամ են սարը,

Առնեմ էրթամ են սարը,

Սեր անելով իմ յարը:

Յար եմ գտել նառի պես,

Ընկուզենի ծառի պես,

Ուր, որ էրթամ կայնած է,

Էն մեր սիրուն սարի պես:

Էդգար ՀովհաննիսյանՆանարի նայ

(Արագ մաս)

Նանարի նանարի նանարի նայ,
Նանարի նայ, նանարի նայ,
Նանարի նանարի նանարի նայ,
Նանարի նայ, ջանարի նայ:

Դուն էկար բարով էկար,
Նանարի նայ, նանարի նայ,
Քու գալ ինձի դուր էկավ,
Նանարի նայ, նանարի նայ:

Նանարի նանարի նանարի նայ,
Նանարի նայ, նանարի նայ,
Նանարի նանարի նանարի նայ,
Նանարի նայ, ջանարի նայ:

Շատ խորոտիկ, շատ սիրուն,
Նանարի նայ, նանարի նայ,
Հազար էրնեկ քու տիրուն,
Նանարի նայ, ջանարի նայ:

Նանարի, նանարի, նանարի նայ,
Նանարի նայ, նանարի նայ,
Նանարի, նանարի, նանարի նայ,
Նանարի նայ, ջանարի նայ:

(Դանդաղ մաս)

Կըց գիշերն ու ցերեկուն,
Նանարի նայ, նանարի նայ,
Չեներ էսի երերուն,
Նանարի նայ, ջանարի նայ,
Շատ խորոտիկ, շատ սիրուն,
Հազար էրնեկ քու տիրուն:
Նանարի, նանարի, նանարի նայ:

(Արագ մաս)
Նանարի, նանարի, նանարի նայ,
Նանարի նայ, նանարի նայ,
Նանարի, նանարի, նանարի նայ,
Նանարի նայ, ջանարի նայ:

Մարալո

Մարալո, սարերի հովին մեռնեմ,
Մարալո, շեկ տղի բոյին մեռնեմ:
Մարալո, հա~յ, մարալո, մարալո,
Մարալո, սարի աղջիկ, դարալո:

Մարալո, ծամեր ունես ծիրանի,
Մարալո, քամին տա՝ թել-թել անի:
Մարալո, սարերի վըրով գնաց,
Մարալո, իմ յարը խռով մնաց:

Մարալո, ոչ լոր էլավ, ոչ՝ կաքավ,
Մարալո, ձեռնես թռնելով գնաց:
Մարալո, ծաղիկ ես ծաղկանց միջին,
Մարալո, մի հատ ես աղջկանց միջին:

Ուսումնական ժամերգություն.փետրվարի 25,2022թ․

Օր՝ Փետրվարի 25

Ժամ՝ 09:00-09:15

Վայր՝ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի

Պատասխանատու՝ Արևելյան դպրոց

Խմբավարներ` Մարինե Ոսկանյան, Մարինե Մկրտչյան

Մասնակիցներ՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դասավանդողներ, սովորողներ, ծնողներ, հյուրեր

Լուսաբանումը՝ անհատական ֆոտո-վիդեո տեսախցիկներով

Ծրագիր`

 • Տերունական աղոթք

Հայ՛ր մեր,

որ յերկինս ես,

սուրբ եղիցի անուն  Քո, 

եկեսցէ արքայութիւն Քո, 

եղիցին կամք Քո 

որպէս յերկինս եւ յերկրի:

Զհաց մեր հանապազորդ 

տո՛ւր մեզ այսօր. 

եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, 

որպէս եւ մեք թողումք 

մերոց պարտապանաց:

Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 

այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, 

զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն 

եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

 • Կոմիտաս՝ «Մանուկների հայր մեր»

Հա՛յր մեր, Տո՛ւր մեզ, տո՛ւր քո շնորհ,
Լիուլի, ամեն օր.

Հա՛յր մեր.
Կյանք տուր մեր հայրիկին,
Կյա՛նք տուր մեր մայրիկին, Հա՛յր մեր,
Մեզ պահե քո աջով,
Մեզ օրհնե՛ Սուրբ Խաչով,
Հա՛յր մեր,
Դու պահապան մեր …

Կոմիտաս՝ Տէրունական աղոթք, կատարումը՝ Արևելյան դպրոցի

 • Ն. Շնորհալի՝ Առավոտ լուսոյ

Առաւօտ լուսոյ,
Արեգակն արդար,
Առ իս լոյս ծագեա:

Բըղխումն ի Հօրէ,
Բըղխեա ի հոգւոյս,
Բան քեզ ի հաճոյս:

Գանձդ ողորմութեան,
Գանձիդ ծածկելո
Գըտող զիս արա:

Դուռն ողորմութեան,
Դաւանողիս բաց,
Դասեցո վերնոցն:

Երրեակ միութիւն,
Եղելոց խնամող,
Եւ ինձ ողորմեա:

 • Հոգևոր ընթերցում՝ Ն․ Շնորհալի՝ Առավոտ Լուսոյ Զ, Է, Ը, Թ

Զարթիր, Տէր, յօգնել,
զարթո ըզթմրեալս,
զուարթնոց նմանիլ:

Էդ հայր անսկիզբն,
էակից որդի,
է միշտ սուրբ հոգի:

Ընկալ զիս գթած,
ընկալ ողորմած,
ընկալ մարդասէր:

Թագաւոր փառաց,
թողութեանց տւող,
թող ինձ ըզհանցանս:

 • Դպրաց դաս ՝ մեն․ Մարինե Ոսկանյան, երգեհոն՝ Լիլիթ Առաքելյան

Կոմիտաս՝ Սիրտ իմ Սասանի

 • Հատվածներ Սուրբ Պատարագից

Սուրբ Աստված

Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,
որ եկիր և գալոցդ ես, ողորմեա մեզ:

Հիշեա Տեր

Յիշեա Տէր եւ ողորմեա,  Տէր ողորմեա, քեզ Տեառնըդ  յանձն եղիցուք.
Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա:

Համենայնի — Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր.

Օրհնեմք զքեզ, գովեմք զքեզ,

Գոհանամք զքէն, աղաչեմք զքեզ,

Տէր Աստուած մեր:

 • Մարմին Տէրունական

Մարմին Տէրունական եւ արիւն փրկչական կայ առաջի. երկնային զօրութիւնք յաներեւոյթս երգեն եւ ասեն անհանգիստ բարբառով. Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց:

 • ՔՐԻՍՏՈՍ Ի ՄԷՋ

Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնվեցավ,
Որ Էնն Աստված աստ բազմեցավ.
Խաղաղության ձայն հնչեցավ,
Սուրբ ողջյունի հրաման տվավ,
Եկեղեցիս մի անձն եղեվ,
Համբյուրս յօդ լըրման տվավ,
Թշնամությունըն հեռացավ,
Սերն յընդհանուր ըսփռեցավ.
Արդ պաշտոնեայք բարձրյալ ըզ ձայն,
Տուք օրհնություն ի մի բերան,
Միասնական Աստվածությանն,
Որում սերովբեքն են րբազան :

 • Կոմիտաս՝ Հայրապետական մաղթերգ

Ամէն Հայի
Ամեն հայի սրտից բխած,
Լսիր այս ձայն, ով Աստված.
Երկար կյանք տուր Հայրապետին,
Երկար օրեր Հայոց Հոր.
Տեր, անսասան պահիր դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։