Հունվարի 3-7-ը աշխատակարգ

Հունվարի 3

10:00-12:00՝ հեռավար, առցանց և ֆիզիկական միջավայրում աշխատանք Արևելյան, Արևմտյան, Հյուսիսային, դպրոց-պարտեզների, միջին, ավագ դպրոցների քոլեջի հրապարակած աշխատակարգերով.

 • առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում
 • երկրորդ ուսումնական շրջանի նախագծերի մշակում, հրապարակում
 • ստուգատեսների վերաբերող կազմակերպական հարցերի քննարկում
 • ճամբարային աշխատակարգերի հրապարակում

12:30՝ առցանց հավաք. Ձմեռային ազգագրական փառատոնի դասավանդողների սեմինար-պարապմունքների ուղղությունների ներկայացում. մուտքը հղումովՀունվարի 4 

 • Հունվարի 4

ֆիզիկական միջավայրում․ դասվարներ․դաստիարակներ

09:00-09:15՝ ընդհանուր պարապմուքներ. պատրաստություն Սուրբ Ծննդյան համերգին

09։30 -11։00 մատենավարություն․ Excel ծրագիր․ Արմինե Տեր-Արսենյան

11:30-12:30 Հ. Թոփիկյանի ուսուցչական երգչախմբի պարապմունք

12:30-13:15՝ Ազգային երգեր, պարերգեր՝ պարապմունք Աննա Երիցյանի, Մարիամ Մնացականյանի հետ

 • Հունվարի 5

ֆիզիկական միջավայրում․

09:00-09:15՝ ընդհանուր պարապմուքներ. պատրաստություն Սուրբ Ծննդյան համերգին

09։30 -11։00 մատենավարություն․ Excel ծրագիր․ Արմինե Տեր-Արսենյան

11։15-12։00՝ Արևելյան դպրոցի դասավանդողների հավաք,

12:00-12:30՝ ընդմիջում

15։15 Սուրբ Ծնունդ. Ուսուցչի լույսը. Մարմարյա սրահ

Հունվարի 7

Առցանց աշխատնաք․

10։00-11։00․ Մարզական, Հանրակրթական Դիջիթեք 2022, Բնագիտատեխնիկական ստուգատեսների Արևելքի պատասխանատուներ․  Teams հարթակի պատասխանատու՝ Սմբատ Պետրոսյան

14:00՝ դասավանդողների առցանց հավաք. հունվարյան ստուգատեսներ

Դասավանդողների առավոտյան ընդհանուր պարապմունք հունվարի 4-5,2022թ.

 • Ընթերցում

 Խնկի ծառին նման ես, պտուղ դու քաղցրահամ ես,
զԲարի պտուղ բերեալ ես, Աստուածածի´ն, մեղա՛յ քեզ…

Դու հողանիւթ սրովբէ ես, հարսն ի յերկրէ յերկինս ես,
զԱստուած մարմնով ծնեալ ես, Աստուածածի´ն, մեղա՛յ քեզ…

Դու յորդառատ աղբիւր ես, ծարաւելոց արբումն ես,
Մեղաւորաց քաւիչ ես, Աստուածածի´ն, մեղա՛յ քեզ…

Դու լուսեղէն տաճար ես, ոսկիապատ խորան ես,
Դու մարգարիտ, անգին ես, Աստուածածի´ն, մեղա՛յ քեզ:

 • Ընթերցում

Հազարք հազարաց հրեշտակապետք կան առաջի քոյ.
և բյուրք բյուրոց հրեշտակք պաշտեն զքեզ, Տէր.
և ի մարդկանէ հաճեցար ընդունիլ զօրհնութիւն ձայնիւ խորհրդականաւ.
Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց:

 • Ընթերցում

Խորհուրդ խորին, անհաս, անսկիզբն, որ զարդարեցեր զվերին պետութիւնդ,
ի յառագաստն անմատույց լուսոյն, գերապանծ փառօք, զդասս հրեղինաց:

Թագաւոր երկնաւոր, զԵկեղեցի քո անշարժ պահեա՛,
եւ զերկրպագուս անուանդ քում պահեա՛ ի խաղաղութեան:

 • Ազգային մաղթանք.
  Ձեր տուն մտնի հազար բարի,
  Հաճար, ցորեն, կորեկ, գարի,
  Լիքը խորեր շատ ունենաք,
  Կարմիր օրեր շատ ունենաք,
  Կարմիր օրով, կարմիր շորով,
  Ուրախ կենաք` լիքը տնով:

Կատարում Տէր ողորմեա

 • Սև գյուլի