Հունվարյան ճամբարի հաշվետվություն

Նախագծեր.

«Արևելք» երգչախմբի ստեղծում

Խաղերի, խաղերգերի ստուգատես Արևելքում

Համագործակցություն Ակներ համույթի հետ

Ճամփորդություն Ազգագրության փառատոնով Արատես

Ազգագրության Փառատոն 2021

«Արևելք»երգչախմբի փորձի ընթացք

Ազգային բակային խաղեր, խաղերգեր Արևելքում

Արատեսյան եռօրյա ճամփորդության պատում

Հանդիպում Ակներ համույթի հետ

Ազգային երգերի ուսուցումներ

Ուրբաթ պարապմունքներ

Ուրբաթ համերգ մարմարյա սրահում

«Լույս ի Լուսո» ամանորյա հեքիաթների ցուցադրություններ

Ուսումնական ժամերգություններ