«Փետրվարիկ» ստուգատես. Բարեկենդանի ծիսական խաղեր, երգեր, ամփոփում

Իմացումի հրճվանք ծրագրի կրտսերների հերթական ստուգատեսն էր:  Այս անգամ Արևելքի 5-6 տարեկանները ձեզ են ներկայացնում Բարեկենդանի ծիսախաղերը, երգերը, պարերը: