《Բարեկենդանի ծեսի》ազգային խաղերը

Բարեկենդանի ժամանակ շատ էին կազմակերպվում խաղեր։ Տոնի անբաժան մասնիկները կազմում ազգային խաղերը։Այսօր մեր մեծիկները խաղացին 《Աքլորակռիվ》,《Գոմշակռիվ》և 《Ճոպան》։