Ջան Գառնուկ

Կապեմ վզիդ զընգ-զանգակ,

Դե հե, զընգը, զընգը,

Դե հե, ջան,

Օրը տաք է, արեգակ,

Դե հե, զընգը, զընգը,

Ջան գառնուկ։

 

Ջուր կուգա վերին սարեն,

Սարն օլօրել են,

Կթափվի մարմար քարեն՝

Կաթ-կաթ ծորել են։

 

Դաշտը բոլոր կանաչ խոտ,

Դե հե զընգը զընգը,

Դե հե, ջան,

Արի տանեմ քեզ արոտ,

Դե հե, զընգը զընգը,

Դե հե, ջան։

 

Ջուր կուգա վերին սարեն,

Սարն օլօրել են,

Կթափվի մարմար քարեն՝

Կաթ-կաթ ծորել են։