ԱՐԵԳԱԿՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ «ԳՁ»

ԱՐԵԳԱԿՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ «ԳՁ»

Արեգակն արդարութեան Քրիստոս ծագեալ յաշխարհ

հալածեաց ըզ խավարն անգիտութեան,

և յետ մահու և յարութեան համբարձավ Հայր հորմէ ծագեաց.

որ  երկրպագի յերկնավորաց և հերկրավորաց ընդ Հօր և Սուրբ Հոգվույն.

Վասն որոյ և մեք երկիր պագանեմք Հօր հոգվով և ճըշմարտութեամբ:

1

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s