ԱՄԷՆ, ԱԼԷԼՈՒԻԱ

ԱՄԷՆ, ԱԼԷԼՈՒԻԱ

Ամէն. ալէլուիա. ալէլուիա. ալէլուիա:

Օրհնեսցի և  սըրբեսցի ջուրըս այս նըշանավ

Սուրբ խաչիվս և սուրբ ավետարանավս և սըրբալոյս

Միուռոնաս և ավուրըս շնորհիվ անուամբ

Հօր և Որդվոյ և Հոգվոյն Սըրբոյ, այժմ և միշտ յավիտեանս յավիտենից:

2

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s