Նախագիծ «Հոգևոր Հայաստան. հոգևոր երգեր, շարականներ»

Նախագիծ «Հոգևոր Հայաստան. հոգևոր երգեր, շարականներ»

Նպատակ

 • ազգային հոգևոր մշակույթի յուրացում,
 • հոգևոր երգերի տարածում:

Խնդիրներ

 • ծիսական հոգևոր արարողակարգերի ուսումնասիրություն, համապատասխան շարականների ընտրություն,
 • կրթահամալիրի բոլոր օղակներում հոգևոր երգերի, շարականների ուսուցում, կատարում,
 • առավոտյան ընդհանուր պարապմունքներին՝ ուսուցում, կատարում,
 • մեդիաուրբաթներին՝ ընդհանուր ուսուցում, կատարում,
 • ծիսական հոգևոր արարողակարգերի, ազգային ծեսերի ընթացքում  համապատասխան հոգևոր երգերի, շարականների կատարում,
 • ուսումնական ճամփորդությունների, կրթամշակութային  ծրագրերի փոխանակման ընթացքում հոգևոր երգերի, շարականների կատարում:

Աշխատանքի կազմակերպման ձևը

Անհատական և խմբային:

Մասնակիցների կազմը

Կրտսեր, միջին, ավագ դպրոցների, Քոլեջի սովորողներ, դասավանդողներ, վերապատրաստվողներ:

Ընթացք

 • ուսումնասիրել հոգևոր ծիսական արարողակարգերը,
 • կատարել համապատասխան հոգևոր երգերի, շարականների ընտրություն,
 • կրտսեր, միջին, ավագ դպրոցների, Քոլեջի սովորողներին, դասավանդողներին, վերապատրաստվողներին ուսուցանել հոգևոր երգեր, շարականներ,
 • առավոտյան ընդհանուր պարապմունքների, մեդիաուրբաթների, ուսումնական ճամփորդությունների, կրթամշակութային  ծրագրերի փոխանակման ընթացքում կատարել, ամրապնդել, տարածել, հոգևոր երգերը, շարականները,
 • ձայնագրել, տեսագրել հոգևոր երգերի, շարականների կատարումները, տեղադրել բլոգում, ենթակայքում, ձայնադարանում:

Սովորողը

 • կիմանա հոգևոր երգեր, շարականներ,
 • կկարողանա կատարել, տարածել,
 • կլինի հոգևոր մշակույթը կրող, փոխանցող:

Արդյունք

Ուսումնական փաթեթներ՝ տեսագրություններ, ձայնագրություններ:

Հոգևոր երգեր, շարականներ «Սեբաստացիներ» մանկական երգչախմբի կատարմամբ

For me, formedable — Charles Aznavour

You are the one for me, for me, for me, formidable
You are my love very, very, very, veritable
Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire
Te l’ ecrire
Dans la langue de Shakespeare
My daisy, daisy, daisy, desirable
Je suis malheureux d’ avoir si peu de mots
A t’offrir en cadeaux
Darling I love you, love you, darling I want you
Et puis c’ est a peu pres tout
You are the one for me, for me, for me, formidable

You are the one for me, for me, for me, formidable
But how can you
See me, see me, see me, si minable
Je ferais mieux d’aller choisir mon vocabulaire
Pour te plaire
Dans la langue de Moliere
Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables
Tu n’as pas compris tant pis
Ne t’en fais pas et viens-t-en dans mes bras
Darling I love you, love you,
Darling, I want you
Et puis le reste on s’en fout
You are the one for me, for me, for me, formidable
Je me demande meme
Pourquoi je t’aime
Toi qui te moques de moi et de tout
Avec ton air canaille, canaille, canaille
How can I love you

 

Aizu Bandai San (Ճապոնական ժող. երգ)

Aizu Bandai San

Չի րի շան, չի րի շան, չիրի չի ցուն շան

Չի րի շան, չի րի շան, չիրի չի ցուն շան

Չի րի շան, չի րի շան, չիրի չի ցուն շան

Ի — ա — ա

Ա իզու բան դաի սան վա տա կա ռա նո յա մա յո

Սա սա նի կո գա նե գա է մատ տա նա րի սա գա ռու

Հի գա շի յա մա կա ռա հի նի չի նո տա յո րի

Յու կա զա նա ռու մա ի է մա տա կա օ մի սե նի

Օ հա ռա շո սու կի սան նան դե շին շո ցու պու շի տա

Ա սա նե ա սա զա կե ա սա յու գա դայ սուկի դե

Շոն դե շին շո ցու բուշիտա ա մոտ տո մո դա մոտ տո մոդա

Չի րի շան, չի րի շան, չիրի չի ցուն շան:

 

Улице мира

На улице мира веселый народ!
Над улицей мира в сто солнц небосвод!
На улице мира мы выстраем дом
И сами с друзьями мы в нем заживем!

Дом что мы построим время не разрушит,
Солнце не уступит черной мгле.
Потому что дружба сильное оружие,
Главное оружие на земле!
На уулице мира о мире тревога!
У мира надежных защитников много!
Окончиться может любая дорога,
А улице мира не видно конца!

На улице Мира сто тысяч чудес!
Там алые травы, там лес до небес!
На каждом балконе бананы растут!
И в каждой квартире там сказка живет!

Дом что мы построим время не разрушит,
Солнце не уступит черной мгле.
Потому что дружба сильное оружие,
Главное оружие на земле!
На уулице мира о мире тревога!
У мира надежных защитников много!
Окончиться может любая дорога,
А улице мира не видно конца!