Aizu Bandai San (Ճապոնական ժող. երգ)

Aizu Bandai San

Չի րի շան, չի րի շան, չիրի չի ցուն շան

Չի րի շան, չի րի շան, չիրի չի ցուն շան

Չի րի շան, չի րի շան, չիրի չի ցուն շան

Ի — ա — ա

Ա իզու բան դաի սան վա տա կա ռա նո յա մա յո

Սա սա նի կո գա նե գա է մատ տա նա րի սա գա ռու

Հի գա շի յա մա կա ռա հի նի չի նո տա յո րի

Յու կա զա նա ռու մա ի է մա տա կա օ մի սե նի

Օ հա ռա շո սու կի սան նան դե շին շո ցու պու շի տա

Ա սա նե ա սա զա կե ա սա յու գա դայ սուկի դե

Շոն դե շին շո ցու բուշիտա ա մոտ տո մո դա մոտ տո մոդա

Չի րի շան, չի րի շան, չիրի չի ցուն շան:

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s