Լույս փառաց շարական

Լույս փառաց բանըն Աստված,

Որ, ծագեցեր ի մեզ,

Ըզ լույս գիտության

Կարդամք առ քեզ Տէր:

 

Առավոտ տու աղոթք մեր,

Հաճոյասցին քեզ:

 

Անմարմնույն վեր օրհնյալ,

Ի մարդ կանե երկրպագյալ.

Բնակիյալդի լույս անմատույց,

Կարդամք առ քեզ Տէր:

 

Առավոտ տու աղոթք մեր,

Հաճոյասցին քեզ: