«Խնջույքի երգ»

 Սեղանն է առատ,դիմացն Արարատ,
Հնչում են երգեր,ուրախ ու զվարթ:
ԿՐԿ.
Լցրեք ընկերներ, Բաժակները լի,
Թող հայոց գինին, Մեզ անուշ լինի:
Փառք տանք մայր հողին,արևի շողին,
Գինի պարգևող հայոց խաղողին:
ԿՐԿ.
Լցրեք ընկերներ, Բաժակները լի,
Թող հայոց գինին, Մեզ անուշ լինի:
Գովենք դարեդար աշխատանքն արդար,
Հայոց աշխարհի արևը պայծառ:
ԿՐԿ.
Լցրեք ընկերներ, Բաժակները լի,
Թող հայոց գինին, Մեզ անուշ լինի: