Առնեմ երթամ իմ յարը

Առնեմ երթամ իմ յարը,

Առնեմ երթամ են սարը,

Առնեմ երթամ են սարը,

Սեր անելով իմ յարը:

 

Յար եմ գտել նառի պես,

Ընկուզենի ծառի պես,

Ուր, որ երթամ կայնած է,

Էն մեր սիրուն սարի պես: