«ԱՄԱՆՈՐՅԱ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԶԱՐԴԱՏՈՒՓ» ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԵԿՆԱՐԿԸ ՏՐՎԱԾ Է…

Նախագծի նպատակը  կայանում է նրանում, որ սովորողները ընտանիքներին, շրջապատին, փոքրիկ քույր, եղբայրներին փոխանցեն իրենց յուրացրածը դպրոցում, ազգային և ծրագրային երգերը ավելի լայն տարածում գտնեն և որակյալը մատուցվի մեր հասարակությանը: Ստեղծվի ավելի մտերմիկ, երջանիկ մթնոլորտ ընտանիքներում: Չէ՞, որ այսօր դրա կարիքը ունեն շատերը:

Սովորող` Սարգսյան Նարե, դասվար` Հռիփսիմե Առաքելյան

Նախակրթարան` Գալստյան Նատալի, դաստիարակ` Նելի Արղության

Սովորող` Հովհաննիսյան Նարե, դասվար` Հռիփսիմե Առաքելյան

Սովորող` Արղության Նարե , դասվար` Հռիփսիմե Առաքելյան

Նախակրթարան` Պապիկյան Դավիթ, դաստիարակ` Նելի Արղության

Նախակրթարան` Եսայան Հակոբ, դաստիարակ` Նելի Արղության

5 տարեկանների խումբ, դասվար` Լիլիթ Սահակյան