Do Re Mi

When you know the notes to sing
You can sing most anything.
DO a deer, a female deer
RE a drop of golden sun
MI a name, I call myself
FA a long long way to run
SO a needle pulling thread
LA a note to follow SO
TI a drink with jam and bread
That will bring us back to do.
Do-Mi-Mi
Re-Fa-Fa
La-Ti-Ti
Ti-Do-Do

«Երաժշտության հնչյուններ» նախագիծ

Արևելյան դպրոցի սովորողների հետ «Երաժշտության հնչյուններ» մյուզիքլ ֆիլմի հիման վրա պատրաստվում է նախագիծ: Ստեղծագործությունները անգլերեն լեզվով են և սովորողին կտան երգեցողության մեջ անգլերեն լեզվի հստակ տիրապետում, ամերիկյան  մանկական -էստրադային ստեղծագործությունների և ֆիլմի ճանաչում և ամենակարևորը ճիշտ ճաշակի ձևավորում:

Մյուզիքլից մի հատված արդեն առավոտյան պարապմունքներին կատարվում է`

«Դո, Ռե, Մի» ստեղծագործությունը, որը կարող եք դիտել այստեղ